Regulamin

Updated at: 2023-03-30.

REGULAMIN 1. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin ("Umowa") reguluje korzystanie z usługi FastSeo.pl ("Usługa"), świadczonej przez TonyMedia Tomasz Śliwa. Poprzez dostęp lub korzystając z Serwisu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszej Umowy. 2. Korzystanie z Usługi Usługa zapewnia bezpłatne i płatne profesjonalne raporty SEO oraz narzędzia do identyfikacji najbardziej krytycznych problemów technicznych SEO i podjąć działania w celu poprawy kondycji i wydajności Twojej strony internetowej. Użytkownik może korzystać z Usługi do celów osobistych lub komercyjnych z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy. 3. Rejestracja i konto Aby korzystać z Serwisu, należy zarejestrować konto i podać dokładne i kompletne informacje. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia FastSeo.pl o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta konta lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa. 4. Płatność i opłaty Serwis oferuje zarówno plany darmowe jak i płatne. Płatne plany podlegają opłatom wskazanym na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik zgadza się uiszczać wszystkie opłaty i należności związane z korzystaniem z Serwisu w sposób terminowy. FastSeo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany swoich opłat i zasad płatności w dowolnym momencie. 5. Własność intelektualna Serwis i jego zawartość, w tym m.in. tekst, grafiki, obrazy, loga i oprogramowanie, są własnością FastSeo.pl lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Użytkownik nie może używać, reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać lub wyświetlać jakiejkolwiek części serwisu Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody FastSeo.pl. 6. Wyłączenie gwarancji Usługa jest świadczona na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna". FastSeo.pl nie gwarantuje, że usługa będzie nieprzerwany lub wolny od błędów, że wady zostaną naprawione, lub że Serwis lub jego serwer są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. FastSeo.pl wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub domniemane, w tym bez ograniczeń, gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. 7. Ograniczenie odpowiedzialności W żadnym wypadku FastSeo.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu, nawet jeśli FastSeo.pl został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe szkody, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie. 8. Odszkodowanie Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i utrzymać FastSeo.pl i jego oddziały, urzędników, agentów i pracowników od wszelkich roszczeń lub żądania, w tym uzasadnione koszty adwokackie, wykonane przez osoby trzecie ze względu na lub wynikające z korzystania z usługi, Twoje naruszenie niniejszej umowy, lub naruszenie jakichkolwiek praw innych innych. 9. Wypowiedzenie FastSeo.pl może wypowiedzieć niniejszą umowę i dostęp do usługi Serwisu w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, bez powiadomienia Ciebie. Po rozwiązaniu umowy, użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z usługi Serwisu. 10. Prawo właściwe i jurysdykcja Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Polskim, bez uwzględniania wszelkich zasad dotyczących konfliktu prawa. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane wyłącznie w sądach Polsce. 11. Całość umowy Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a FastSeo.pl w odniesieniu do usługi i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, czy ustne lub pisemne, między użytkownikiem a FastSeo.pl. 12. Zmiany w umowie FastSeo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po umieszczeniu na stronie internetowej Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmianach w niniejszej umowie będzie oznaczało akceptację tych zmian. 13. Informacje kontaktowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z FastSeo.pl pod adresem support@FastSeo.pl.