Zjawisko cykliczności — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zjawisko cykliczności

9

Mar

W roku t5 spadające inwestycje osiągają poziom średniego zużycia kapitału, czyli Ib = U, i zasób kapitału już przestaje dalej rosnąć. Mimo zahamowania wzrostu ka-pitału, spadające inwestycje i tym samym zyski skłaniają przedsiębiorców do dalszego ograniczania działalności inwestycyjnej.

W roku t6 inwestycje spadły już poniżej średniego poziomu ubytku kapitału lb< U, w rezultacie krzywa zasobu kapitału zaczyna już spadać. Mimo spadku sumy zysków, stopa zysku spada coraz wolniej.

W roku tj inwestyccje stabilizują się na najniższym poziomie. Nie występuje już dalej spadek Al i tym samym nie spadają już dalej zyski, ale zasób kapitału dalej spa-da, gdyż poziom inwestycji jest znacznie niższy od średniego zużycia zasobu kapitału Ib < U. Ten fakt powoduje, że w roku tj zaczyna powoli rosnąć stopa zysku. Pojawiają się sprzyjające warunki do renowacji kapitału, wzrostu popytu na środki inwestycyjne i wzrostu zysków w sektorze dóbr inwestycyjnych. W ten sposób gospodarka wchodzi w nową fazę ożywienia i zaczyna się początek nowego cyklu koniunkturalnego.

Zjawisko cykliczności jest więc procesem wzajemnego oddziaływania na siebie różnych czynników wywierających wpływ na decyzje inwestycyjne, które odgrywają najważniejszą rolę w przebiegu kilkuletniego cyklu koniunkturalnego. Inwestycyjna teoria cyklu dowodzi, że w produkcji podporządkowanej zasadzie zysku nie można ani nieskończenie zwiększać nakładów inwestycyjnych, ani też pozostawać zbyt długo na poziomie działalności inwestycyjnej poniżej faktycznego zużycia zasobu kapitału. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy popytowymi i podażowymi efektami wydatków inwestycyjnych, prowadzi w sposób konieczny do wahań cyklicznych. To, co dzieje się w danym okresie, jest rezultatem tendencji okresu poprzedniego i jednocześnie przyczyną przebiegu badanych zjawisk w okresie następnym.

About The Author

admin

Leave a Reply