Zdolność pieniądza do mierzenia wartości różnych towarów i usług | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zdolność pieniądza do mierzenia wartości różnych towarów i usług

11

Mar

Cena informuje odbiorcę towarów, ile jednostek pieniężnych trzeba zapłacić za nabycie określonego towaru lub świadczonej usługi. Wynika stąd wniosek, że poziom ceny zależy nie tylko od kosztów wytwarzania oraz elastyczności popytu i podaży, ale także od tego, ile pieniędzy znajduje się w obiegu. Nadmierna ilość pieniądza w obiegu zawsze prowadzi do wzrostu przeciętnego poziomu cen. W miarę upływu czasu rośnie skala cen, co powoduje, że każda jednostka pieniężna traci na wartości. Za tę samą sumę pieniądza jego posiadacze mogą nabywać coraz mniejszą ilość towarów i usług. Przyczyny i skutki tego stanu rzeczy będą wyjaśnione przy analizie inflacji .

Dzięki zdolności pieniądza do mierzenia wartości różnych towarów i usług może on równocześnie spełniać drugą ważną funkcję – środka wymiany. Obsługuje on transakcje zawierane na rynku między kupującymi a sprzedającymi. Właśnie dzięki wynalazkowi pieniądza cala wymiana zostaje rozdzielona na odrębne akty sprzedaży i kupna w formie: towar-pieniądz i pieniądz-towar. Korzyści, jakie z tego wynikają, można sobie najlepiej uzmysłowić na przykładzie gospodarki bezpieniężnej, w której wymia- na ma charakter barterowy, tzn. bezpośredniej wymiany towaru na towar. Wymiana dochodzi do skutku tylko wtedy, kiedy kontrahenci uczestniczący w wymianie nawzajem pożądają oferowane towary. Tego rodzaju wymiana barterowa: towar-towar, oznaczałaby duże marnotrawstwo czasu i wysiłku w celu znalezienia takiego posiadacza towaru, któiy nam jest potrzebny i któiy jednocześnie potrzebuje tego towaru, któiy my posiadamy.

About The Author

admin

Leave a Reply