Zdewaluowana waluta

wypożyczalnia samochodów lotnisko Gdańsk , ,

Zdewaluowana waluta

22

Maj

Dewaluacja waluty krajowej jest korzystna dla eksporterów, a niekorzystna dla importerów. Eksporter może wówczas zadowolić się niższą ceną, jaką uzyskuje za sprzedane za granicą towary, po-nieważ za jednostkę pieniądza zagranicznego otrzymuje więcej niż przed dewaluacją jednostek pieniądza krajowego. Dewaluacja wzmacnia pozycję konkurencyjną eksporterów i czyni eksport bardziej opłacalnym. Równocześnie drożeją wszystkie towary importowane, gdyż ceny towarów zagranicznych są przeliczane na walutę krajową po wyższym kursie. To z kolei wpływa na wzrost cen innych towarów wytwarzanych w kraju, opartych na surowcach, materiałach, paliwie i komponentach importowanych z zagranicy. Dewaluacja podnosi zatem przeciętną stopę inflacji w kraju. Pogorszenie opłacalności importu może wpłynąć na jego ograniczenie. Jeśli zagraża to wzrostowi produkcji, państwo może po dewaluacji obniżyć cła na niektóre towary i w ten sposób podtrzymać opłacalność najbardziej niezbędnych składników produkcji.

Zdewaluowana waluta pobudza w ten sposób eksport i może ograniczyć w jakimś stopniu import, a więc uruchamia mechanizm ekonomiczny zmierzający do przywrócenia zachwianej równowagi bilansu płatniczego. Im wyższy był deficyt tego bilansu, tym silniejsza musi być dewaluacja waluty krajowej, czyli tym wyższy musi być kurs wymienny innych walut. Koszty tej operacji przerzuca się jednak na społeczeństwo, które traci nie tylko przy wyjazdach zagranicznych, ale także w kraju na skutek wzrostu kosztów utrzymania. Taka jest podstawowa funkcja kursu walut, który urealnia relacje wymienne waluty krajowej i dostosowuje je do rzeczywistych możliwości ekonomiczno-finansowych kraju.

Dewaluacja może przynosić korzystne efekty w bilansie płatniczym dopiero po pewnym czasie, ponieważ wzrost wpływów z eksportu następuje powoli, zaś zawarte uprzednio kontrakty importowe zmuszają do zwiększonych wydatków dewizowych.

Dewaluacja pogarsza jednak sytuację finansową budżetu państwa w krajach zadłużonych. Państwo musi wówczas przeznaczyć więcej śroodków pieniężnych na zakup dewiz (dolarów) niezbędnych do bieżącego regulowania należnych procentów oraz spłacania rat zaciągniętego w przeszłości kredytu.

About The Author

admin

Leave a Reply