Zdanie NIK — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zdanie NIK

14

Wrz

Wyposażone miały być dodatkowo w światła uprzywilejowania i syrenę, zestaw dwóch głośników, przełącznik do sterowania uprzywilejowaniem w ruchu, zestaw przekaźników, maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą lampą błyskową stroboskopową lub typu led, gniazdo typu zapalniczka umożliwiające podłączenie wyposażenia specjalnego oraz mikrofon i zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe. Kontrola, w 2011 r., w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w P. wykryła, iż nie spełniono prze-słanki zastosowania trybu zapytania o cenę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pub-licznego o wartości 343,5 tys. zł, dotyczącym dozorowania i ochrony mienia. Zamawiający opracował SIWZ, określając 34 warunki do spełnienia przez oferentów (m.in.: posiadanie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony ludzi i mienia oraz licencji przez pracowników). Zdaniem NIK, określenie ww. warunków wskazuje, iż nie była to usługa po-wszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych.

• w Powiatowym Zarządzie Dróg w G., kontrola stwierdziła naruszenie art. 70 ustawy Pzp poprzez zastosowanie trybu zapytania o cenę na wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o wartości 58,7 tys. zł. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest, zdaniem NIK, usługą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a ponadto nie może być realizowana przez dowolnego wykonawcę, lecz wyłącznie przez osoby lub podmioty zatrudniające osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w danej specjalności.

About The Author

admin

Leave a Reply