Zastrzeżenie w warunkach zamówienia — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zastrzeżenie w warunkach zamówienia

7

Cze

Istotność tych zmian należy łączyć przede wszystkim z faktycznymi rozmiarami ich następstw. W konsekwencji dopuszczalne zmiany nieistotne mogą dotyczyć tylko kwestii ubocznych, zwłaszcza niektórych elementów współdziałania zamawiającego z wykonawcą, a także wszelkich klauzul pozbawionych funkcji regulacyjnych, zazwyczaj o charakterze deklaratywnym lub infor-macyjnym, np. wskazujących na kierownika budowy umocowanego w ramach odrębnego stosunku. Ograniczenie powyższe nie dotyczy jednak zamówień udzielanych z wolnej ręki.

Zastrzeżenie w warunkach zamówienia wyjątkowo dopuszczalnych zmian umowy, w oparciu o art. 144 ust. 1 in fine Pzp, nie ma większego praktycznego znaczenia, ponieważ ustawa wy-maga ich przewidzenia oraz określenia zakresu i trybu wprowadzenia (warunków), podczas gdy potrzeba zmian umowy podyktowana jest zazwyczaj okolicznościami nadzwyczajnymi. Od razu z tego wyłączyć trzeba zastrzeżenie indeksacji ceny lub wynagrodzenia, która nie wymaga jakiejkolwiek zmiany umowy. Zobowiązanie pieniężne podlega bowiem samoczynnej korekcie na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a ewentualne późniejsze ich oświadczenia w tej sprawie nie są oświadczeniami woli, lecz co najwyżej wiedzy. Z ko-

lei zastrzeżenie możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy także mija się z celem, skoro umowa nie wygasa w wyniku spóźnienia wykonawcy. Zamawiający zaś powinien się zająć rzetelnym rozliczeniem spóźnienia, tym bardziej, że zagraża mu odpowiedzialność za niedochodzenie roszczeń majątkowych.

About The Author

admin

Leave a Reply