Zasadniczy cel rezerwy obowiązkowej | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zasadniczy cel rezerwy obowiązkowej

15

Wrz

Bank centralny jest kredytodawcą ostatniej instancji. Jest on w stanie udzielać pożyczek innym bankom komercyjnym w sytuacji zagrożenia ich płynności finansowej i utraty zaufania do wypłacalności. Kredyt ten nazywa się kredytem refinansowym .

Procent od kredytu refinansowego powinien być wyższy od stopy procentowej płaconej od depozytów terminowych, aby banki korzystały z tego kredytu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Powinien on być jednak niższy od procentu pobieranego od udzielanych kredytów, gdyż w przeciwnym przypadku pobieranie kredytu refinansowego byłoby nieopłacalne.

Zasadniczym celem rezerwy obowiązkowej jest oddziaływanie banku centralnego na wielkość podaży pieniądza i tym samym stworzenie finansowych możliwości wywierania wpływu na procesy realne (o czym piszę w dalszej części rozdziału).

Ogłoszenie w prasie finansowej zmiany stopy dyskontowej ma głównie na celu sygnalizowanie zmian kierunku polityki pieniężnej banku centralnego. Gdy stopa dyskontowa wzrasta, odbierane jest to nieraz z dużym niepokojem w całym świecie finansowym. Banki komercyjne reagują zazwyczaj podwyżką stopy procentowej od udzielanych kredytów, chociaż nie mają takiego obowiązku. Obniżenie zaś stopy dyskontowej jest i dla finansjery, i dla przedsiębiorców zwiastunem nadchodzenia lepszych czasów. W ten sposób jest ona ważnym sygnałem o znaczeniu psychologicznym. Zwyżka stopy dyskontowej ostrzega bankierów przed nadmierną ekspansją, zniżka zaś zachęca do swobodnego rozwijania inicjatywy.

About The Author

admin

Leave a Reply