W sukcesie jednostki zasadniczą rolę odgrywa osobowość | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

http://www.pergola.com.pl/ , maciejwrzesinski.pl ,

W sukcesie jednostki zasadniczą rolę odgrywa osobowość

12

Lut

Wiele tysięcy osób jest przydatnych do wypełniania tej samej funkcji. Dlaczego dzieje się tak, że chociaż wiele osób uzyskuje dyplom, wiedzę techniczną i doświadczenie zawodowe, jednak tylko niewiele z nich wybija się ponad szary tłum? Z czego wypływa ich wyższość?

Ich przewagą jest entuzjazm, którym mobilizują siebie i także innych. Ten przekazywany entuzjazm działa na współpracowników, wspólników, klientów, bankierów…

Po to, żebyśmy umieli obchodzić się z naszymi bliźnimi, musimy stworzyć kontakty oparte na sympatii i musimy być z nimi w harmonii. Umiejętności, które faktycznie posiadamy wykorzystujemy tylko w znikomej części. Musimy uświadamiać sobie posiadanie tych umiejętności.

Będzie to dla nas prawdziwe odkrycie. Nauczymy się posługiwać tymi umiejętnościami. Nauczmy się posługiwać ogromnymi możliwościami autosugestii i sugestii innych osób.

Jednakże wszystko rozpoczyna się od autosugestii. Jeżeli w nas samych nie ma silnego przekonania, to jak moglibyśmy przekonać innych. Wszyscy posiadamy te umiejętności, początkowo w różnej mierze. Natomiast niektórzy wybrani rodzą się z nimi. Z tym podobnie jest jak z muzyką czy rysunkiem. Te umiejętności możemy rozwijać i stosować je dla własnej korzyści.

About The Author

admin

Leave a Reply