Teoria X — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Teoria X

5

Kwi

„Wyszkolony i doświadczony robotnik wykonuje każde zadanie zgodnie z ustaloną dla niego instrukcją” – zwykł mawiać F. W. Taylor (1972, s. 72). Jeśli zaś chodzi o kierownictwo, przedstawiciele naukowej organizacji twierdzili, że mała rozpiętość kierowania daje gwarancje dokładnego obserwowania i oceny każdego pracownika. Kontrola staje się więc zasadniczym instrumentem zarządzania, a jej przenikliwość jest warunkiem uzyskania wysokiej wydajności. Przenikliwość ta wynika z represyjnych me-tod jej sprawowania i dość ubogiego zestawu wartości, jakim służyła. Oba te elementy są pochodną uznawanych poglądów na temat osobowości pra-cownika. Pewną kategorię poglądów na temat człowieka jako „biernego podmiotu kontroli” wybitny amerykański naukowiec D. McGregor nazwał „teorią X”. Teoria ta głosi, że pracownik ma wrodzoną niechęć do pracy i stara się jej unikać. Zatem, musi być poddany rygorystycznej kontroli, tzn. pilnowany, nadzorowany i nieustannie karany. Pracownik nie ma ambicji, nie odczuwa wewnętrzne potrzeby dobrego wykonania pracy, stara się ją minimalizować, a przy tym unika odpowiedzialności. Jest więc niezdolny do samokierowania swoją pracą, a jego samokontrola może spowodować negatywne skutki dla organizacji. W związku z tym musi być kierowany przez innych, co w praktyce oznacza zastosowanie wobec niego drobiazgowej kontroli i poddawanie go nieustannym zagrożeniom wzmacniającym uwagę na dokładnym odwzorowywaniu instrukcji.

About The Author

admin

Leave a Reply