Telepatia i ujawnianie myśli

odzież dla dzieci , http://gora-rocka.pl/urzadzanie-mieszkania ,

Telepatia i ujawnianie myśli

5

Kwi

Poszerzyliście już swoją wiedzę o innych, przy pomocy pośrednictwa jakiegoś przedmiotu. Psycho- metria będzie świadczyć wam cenną pomoc w różnych okolicznościach, ale szczególnie wtedy, kiedy będziecie chcieli wpływać na innych, zdobywać ich życzliwość w miłości lub interesach. Później powrócę jeszcze do tego bardziej szczegółowo. Jeżeli na podstawie moich wskazówek udoskonaliliście wasze umiejętności psychiczne, nie będziecie potrzebowali ani oczu, ani uszu do tego, żeby widzieć albo słyszeć osobę znajdującą się daleko.

Nie wierzcie więcej, że tylko oczy i uszy są organami, służącymi do patrzenia i słyszenia. Dzięki psychometrii wiecie już, że „możecie widzieć” palcami, bo przecież jesteście w stanie poznać treść listu i uzyskać informacje o autorze listu, poprzez dotknięcie go ręką.

Kiedy śnicie widzicie obrazy, prawda? A przecież śpicie. Wasze oczy są zamknięte. Z tego wynika wniosek, że widzicie mózgiem. Jeżeli dotychczas jeszcze nie dowierzaliście, teraz już nie możecie mieć wątpliwości.

Przez to uczyniliście zdecydowany krok na drodze swojego losu. Postępujecie dobrą drogą. Im dalej będziecie docierać, zauważycie, że bariery, które sami postawiliście przed sobą będą rozpadać się jedna po drugiej. Wiecie, że medytacja i koncentracja uczynią was podatnymi na niezmysłowe odczuwanie. Nie wątpcie w swoje umiejętności. W co wierzycie, to jest.

Odległość nie liczy się w komunikacji pomiędzy jednym a drugim mózgiem. Zjawiska przenoszenia myśli następują najczęściej wtedy, kiedy uwolniliście się i odłączyliście od krzątaniny świata zewnętrznego. Na pewno zauważyliście już to w odniesieniu do kogoś kto jest wam bliski lub kogo lubicie. Naraz, bez uprzedniego umówienia się, wypowiadacie te same słowa na ten sam temat, który absorbuje myśli was obojga. ,

W jaki sposób powstaje ta komunikacja myślowa, która zawsze wymaga kilku chwil ciszy? Zarówno wy, jak i wasi partnerzy byliście w stanie pustki duchowej, która umożliwiła to, że byliście na tej samej długości fali.

To jest niezamierzona telepatia. Możecie również zdobyć doświadczenie w zakresie telepatii „wywołanej”. Poprzez medytację możecie rozmyślnie wejść w łączność z kimś, kto w jednym czasie z wami podda się doświadczeniu.

Uzgodnijcie dzień i godzinę. Myślcie mocno o jakiejś konkretnej sprawie. Wasz partner odczuje waszą myśl, bez względu na odległość w jakiej będziecie się znajdować. Powtarzam, że w telepatii odległość nie liczy się. Nie załamujcie się, jeżeli wyniki każą na siebie czekać. Załamanie jest jedynym wrogiem. Wytrwajcie do końcowego sukcesu.

About The Author

admin

Leave a Reply