Swoisty folklor organizacji | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

Lidl , ,

Swoisty folklor organizacji

19

Mar

Swoisty folklor organizacji – opowieści, ceremonie, rytuały – przekazuje pożądane wzorce zachowań. W ten sposób pracownik ma możliwość przeanalizowania własnej tożsamości w stosunku do wymagań firmy, musi bowiem powiązać swój system wartości i wyobrażenia z sygnałami płynącymi z organizacji, by uzyskać spójny, wewnętrzny obraz rzeczywistości (przedsiębiorstwa). Proces ten zachodzi poprzez mechanizmy identyfikacji i introjekcji. Identyfikacja polega na przyjęciu proponowanych przez organizację wzorców w celu zbliżenia się do innych jej członków, natomiast intro- jekcja powoduje, że osoba uznaje te wzorce i wartości za istotny składnik własnej osobowości. Wtedy dokonuje się pełna internalizacja określonych wartości i norm, a w świadomości pracowników kształtuje się pewien system wzorców. Jeżeli taki proces zachodzi u wszystkich członków organizacji w podobny sposób, mamy do czynienia z powstawaniem i kształtowaniem się kultury organizacyjnej.

Poprzez utrwalanie wspólnie podzielanych przekonań i wartości kultura organi-zacyjna odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. Pełni rolę pamięci organi-zacyjnej, znajdują w niej odbicie – w dużej mierze nieświadomie – przekonania, które zostały potwierdzone przez doświadczenia organizacji. Innymi słowy, przekonania są wyuczonymi odpowiedziami na pojawiające się nowe problemy, które trzeba na bieżąco rozwiązywać w szybko zmieniającym się otoczeniu. Widać stąd, że charakter przekonań wszystkich członków organizacji, w także menedżerów jest wyznaczany przez kulturę organizacyjną. Oddziaływanie to jest jednak wzajemne, ponieważ przekonania członków organizacji, zwłaszcza kierownictwa, wpływają na kształt kultury. Kultura wpływa na aktualne myślenie i zachowanie członków organizacji poprzez odniesienie przeszłości do teraźniejszości. Z kolei obecne myślenie i zachowanie jej członków, a szczególnie kierownictwa, oddziałuje na kulturę.

About The Author

admin

Leave a Reply