Struktury zmonopolizowane — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Struktury zmonopolizowane

8

Kwi

Struktury zmonopolizowane sprzyjają poza tym rozwojowi administracyjnej regulacji i mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do nakazowego zarządzania. W. Eucken wykluczył możliwość efektywnego połączenia planu centralnego z rynkiem. Równocześnie dostrzegał on pewne słabości rynku, jak: kryzys, bezrobocie, inflacja itp., które – jego zdaniem – są rezultatem złej kontroli mechanizmu rynkowego. Kontrola ta powinna być realizowana za pośrednictwem nowego porządku społeczno-gospodarczego, zwanego Ordnungspolitik. Porządek ten obejmowałby nie tylko kontrolę działalności monopoli, politykę stabilizacyjną oraz politykę społeczną państwa, ale także aktywne działanie państwa na rzecz decentralizacji, dekoncentracji oraz ochrony naturalnego środowiska.

W. Röpke także wychodził z założenia, że wolna konkurencja pozostawiona sa-ma sobie dość szybko zdegeneruje się i przekształci w szkodliwe formy konkurencji monopolistycznej prowadzonej nieuczciwymi metodami w dążeniu do sukcesu za wszelką cenę. Uczciwy porządek konkurencyjny nie powstanie – jego zdaniem – samo-rzutnie i nie może być ustanowiony na zawsze. Wymaga to nieprzerwanego wysiłku, uchwalenia odpowiedniego prawa i stworzenia odpowiednich instytucji, które, nie na-ruszając reguł gospodarki rynkowej, umożliwiłyby lepszą realizację ważnych celów społecznych, jakich nie uwzględnia lub jakie realizuje w stopniu niezadowalającym mechanizm rynkowy. Dlatego Ordnungspolitik nie dotyczy rynkowego systemu, ale polityki ekonomicznej państwa nastawionej na korygowanie, uzupełnianie i wzmac-nianie mechanizmu rynkowego bez jakiejkolwiek administracyjnej ingerencji w me-chanizm popytowo-podażowy . Z jednej strony Röpke podkreślał, że „gospodarka rynkowa jest koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem społeczeństwa wolnego, szczęśliwego, zamożnego, sprawiedliwego i uporządkowanego” .

About The Author

admin

Leave a Reply