Stężenie amitryptyliny w surowicy różnych chorych

Cennik honda , ,

Stężenie amitryptyliny w surowicy różnych chorych

7

Maj

Dla niektórych związków szczególnie istotnym procesem jest de- metylacja prowadząca do powstawania czynnych metabolitów, od których zależy działanie farmakologiczne. Imipramina dopiero po demetyla- cji do dezmetyloimipraminy działa przeciwdepresyjnie, podobnie jak amitryptylina po przemianie do nortryptyliny. Oba metabolity wprowadzono do lecznictwa.

Wywierają one szybsze działanie farmakologiczne niż substancje macierzyste. Stężenie amitryptyliny w surowicy różnych chorych w tym samym czasie po podaniu jednakowej dawki leczniczej może się różnić Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne pochodne dibenzoazepiny pochodne dibenzocykloheptadienu

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne nawet 10-krotnie. Różnice te są spowodowane znanymi, uwarunkowanymi genetycznie różnicami w szybkości metabolizmu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u poszczególnych ludzi, z tego powodu jest konieczne indywidualne dawkowanie. Najlepszym sposobem byłoby ustalenie dawki na podstawie oznaczenia stężenia leku we krwi. Jest to możliwe jednak obecnie tylko w kilku ośrodkach na świecie, dysponujących bardzo drogą aparaturą. W związku z tym dawkowanie tych leków musi być uzależnione od stwierdzonej poprawy stanu chorego lub wystąpienia objawów toksycznych.

Interakcje. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne potęgują działanie depresyjne barbituranów i leków kojących, neuroleptyków, alkoholu etylowego. Znoszą hipotensyjne działanie guanetydyny i lewodopy, hamując ich przenikanie do neuronów noradrenergicznych. Hamują działanie leków przeciwzapalnych. Nasilają działanie epinefryny, norepinefry- ny i atropiny.

About The Author

admin

Leave a Reply