Standardy podstawowych usług rynku pracy | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Standardy podstawowych usług rynku pracy

16

Cze

Samorząd województwa nie otrzymuje środków z Funduszu Pracy Ustawodawca z jednej strony daje ogromne możliwości działania poprzez inspirowanie i współfinansowanie różnych inwestycji infi-astrukturalnych, programów specjalnych czy też lokalnych, z drugiej strony nie daje środków finansowych. Samorząd województwa nie ma również wpływu na rozdział pieniędzy z Funduszu Pracy na poszczególne powiaty, a to właśnie on dysponuje największą wiedzą na temat bezrobocia w poszczególnych gminach i powiatach. Wszystkie te trudności i problemy przeszkadzająpracownikom urzędów pracy w wykonywaniu ich służbowych obowiązków.

Powstają też nowe procedury, zasady i wiele spraw rozstrzyganych dotychczas na poziomie powiatu należy załatwiać w obecnym mieście wojewódzkim. W powiatowych urzędach pracy formująsię coraz dłuższe kolejki bezrobotnych, krótszy jest czas ich obsługi przy wydłużonym czasie pracy samych pracowników. Obniżono też standardy podstawowych usług rynku pracy. Większość pracowników w tych urzędach pracuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych, na słabym sprzęcie komputerowym, ponadto ich wynagrodzenia są bardzo niskie. Pomimo tych trudności pracownicy PUP pracują zgodnie ze standardami lat ubiegłych. Jednak „obcięcie” środków Funduszu Pracy w 1999 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (w 2000 i 2001 roku sytuacja ta nie uległa poprawie) powoduje, że starania i możliwości pracowników służb zatrudnienia w udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy są coraz mniej skuteczne.

About The Author

admin

Leave a Reply