Środki na odtworzenie zapasów i modernizację przestarzaiego aparatu produkcyjnego — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Środki na odtworzenie zapasów i modernizację przestarzaiego aparatu produkcyjnego

20

Maj

Tak rozumianą komercjalizację należy traktować jako wstępną fazę prywatyzacji. Nie oznacza to bynajmniej, że wszystkie skomercjalizowane przedsiębiorstwa powinny być w przyszłości sprywatyzowane. Wiele przedsiębiorstw w transporcie kolejowym, energetyce, telekomunikacji, w przemyśle wydobywczym, w przemyśle obronnym itp. może, a nawet powinno funkcjonować w formie własności państwowej . W wielu innych przedsiębiorstwach państwo może być współwłaścicielem kapitału akcyjnego.

Każdy postkomunistyczny kraj może wypracować i rozwinąć różne formy pry-watyzacji i różne sposoby kierowania skomercjalizowanymi przedsiębiorstwami. Nie należy jednak oczekiwać, że komercjalizacja jest już wystarczającym remedium na wszystkie bolączki przedsiębiorstwa państwoweggo. Niezależnie od sposobu zarządzania przedsiębiorstwem skomercjalizowanym, nie będzie ono dobrze funkcjonować, jeśli nie będzie miało środków na odtworzenie zapasów i modernizację przestarzaiego aparatu produkcyjnego, jeśli nie będzie wynagradzać pracowników we dług efektywności ich pracy, jeśli nie wie, jakie będą obciążenia podatkowe i od setki od kredytów w dłuższej perspektywie, i w końcu jeśli nie wie, czy i jak dłu go będzie istnieć, czy też zostanie zlikwidowane lub przekształcone według z gór) zamierzonego programu rządowego.

Doświadczenie pierwszych trzech lat reformowania systemu w Polsce wskazuje, że szczególny wpływ na aktywność produkcyjną przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych odgrywa polityka kredytowa banków i wysokość oprocentowania kredytów.

About The Author

admin

Leave a Reply