Sposób na pranie pieniędzy — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Sposób na pranie pieniędzy

14

Cze

Pranie pieniędzy odbywało się przez zaniżanie cen eksportowanego oleju opałowego i płynnej siarki dla odbiorców z Czech, Danii, Holandii, Niemiec i Włoch. W transakcjach uczestniczyły banki na wyspach Bahama i Lichtensteinu.

W dniu 1 marca 1995 r. firma A złożyła w banku B wniosek o udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 9 min USD, który miał być wykorzystany na operacje finansowe na rynkach kapitałowych. Firma A została zarejestrowana w Polsce w 1993 r. z kapitałem zakładowym 100 min zł i posiadała 15% udziału firmy zarejestrowanej w Vaduz Lichtenstein. Spłata kredytu miała być dokonana w ciągu 11 miesięcy. Jako zabezpieczenie kredytu podano gwarancje kilku banków I klasy z okresem ważności na 12 miesięcy na kwotę przekraczającą kredyt, odsetki, prowizje bankowe (ogółem 10 min USD). Gwarancja miała być wystawiona na zlecenie głównego udziałowca z Vaduz (85%), a pozostałą część (15%) na wnioskodawcę. Taką propozycję złożono bankowi w dniu 7 kwietnia. Natomiast 25 maja w celu przyspieszenia załatwienia decyzji klient zmniejszył kwotę oczekiwanej promesy na 1,5 min USD. Twierdził leż, że promesa ta jest mu potrzebna do rozpoczęcia rozmów z bankami zagranicznymi. Następnie zamierza zwrócić się o promesę na 9 min USD, a następnie o kwotę 20 min USD. Firma A planowała budowę supermarketu. Bank B zwrócił się do wywiadowni o sprawdzenie głównego udziałowca w Vaduz. Okazało się, że nic była w stanie zdobyć bliższych informacji o sytuacji finansowej firmy. Bank B podejrzewał próbę prania pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply