Spekulacyjna gra na giełdzie papierów wartościowych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Spekulacyjna gra na giełdzie papierów wartościowych

16

Mar

Spekulacyjna gra na giełdzie papierów wartościowych wymaga nie tylko dobrej znajomości psychologicznej reakcji jej uczestników na określone wydarzenia gospodarcze, możliwości alternatywnego wykorzystania środków, ale także przy-słowiowego łuta szczęścia, gdyż wiele elementów dotyczących przewidywania wy-kazuje wysoki stopień niepewności wynikającej z dużej zmienności przychodu. Stąd doświadczeni uczestnicy gry na giełdzie papierów wartościowych starają się ograniczać wysokie ryzyko, dokonując tzw. dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, dobierając odpowiednio strukturę papierów wartościowych, w której ewentualne straty na jednych mogłyby być zmniejszone przez korzyści lub brak strat na innych. Wielkie firmy lub instytucje ubezpieczeniowe, lokujjące znaczną część swoich środków w różne papiery wartościowe, opracowują przy pomocy specjalistów i obliczeń komputerowych specjalną strategię gry (kupowania i sprzedawania w naj-lepszym momencie), która pozwala im zoptymalizować korzyści wynikające z uczestnictwa na rynku papierów wartościowych wrażliwych na różnego rodzaju zmiany i przewidywania.

Zamiana pieniądza przetrzymywanego przez różne podmioty gospodarcze dla celów spekulacyjnych na akcje lub obligacje ma ważne znaczenie gospodarcze. Uruchamia ona znaczną część gromadzonych oszczędności i za pośrednictwem akcji zamienia je w inwestycje firm sprzedających te akcje na rynku kapitałowym. W przypadku obligacji znaczna część gromadzonych oszczędności jest wykorzystywana do finansowania deficytu budżetu państwa, finansowania inwestycji publicznych lub przyrostu wydatków konsumpcyjnych, co może korzystnie wpływać na wzrost dochodu narodowego.

About The Author

admin

Leave a Reply