Special Drawing Rights (SDR)

, ,

Special Drawing Rights (SDR)

8

Mar

Stany Zjednoczone próbowały zatrzymać odpływ dolarów i tym samym złota za granicę, domagając się od Europy Zachodniej szerszego otwarcia swojej gospodarki dla większej ilości amerykańskich towarów i redukcji barier importowych. Równocześnie domagano się zwiększonego udziału Europy w kosztach zbrojeniowych NATO. Miało to być swoistą rekompensatą za pomoc amerykańską okazaną w okresie powojennym.

Europa dążyła w tym czasie do stworzenia Wspólnego Rynku i chciała się wyzwolić spod zależności amerykańskiego dolara. Szczególną inicjatywę w tej dziedzinie wy-kazywała Francja w czasie rządów de Gaulle’a, który w swej polityce międzynarodowej silnie eksponował jej interesy narodowe.

Czynnikiem, który zadecydował o przedłużeniu porozumienia z Bretton Woods w sprawie stałego kursu dolara, było stworzenie w 1961 r. wspólnej puli złota. Nagro-madzona wspólnie przez najbardziej rozwinięte kraje rezerwa złota pozwoliła przeciw-działać spekulacji i utrzymać wolnorynkową cenę złota na poziomie 35 doi. za 1 uncję.

W 1967 r. na konferencji w Rio de Janeiro stworzono nową jednostkę rezerwy fi-nansowej, zwaną SDR (skrót od angielskiej nazwy Special Drawing Rights, czyli specjalne prawa ciągnienia). Odtąd SDR zaczęły skutecznie zastępować złoto, którego przekazywanie między krajami członkowskimi było kłopotliwe, a przechowywanie rezerw złota było bardzo kosztowne. Produkcja SDR oraz ich przechowywanie prawie nic nie kosztują. SDR są to po prostu zapisy na kontach krajów członkowskich MFW w walucie danego kraju. Mogą one być wymieniane na waluty innych krajów członkow-skich, niezbędne do wyrównywania nierównowagi bilansu płatniczego. W tym sensie SDR są niczym innym, jak papierowym złotem opartym na wzajemnym zaufaniu kra-jów członkowskich MFW. Wszyscy członkowie zgodzili się bowiem akceptować je w rozliczeniach sald na swoich rachunkach, podobnie jak kiedyś używali do tego celu złoto. Osłabiło to pęd do złota i doprowadziło do ustabilizowania jego ceny na tynkach międzynarodowych, równocześnie sprzyjało bardziej racjonalnemu gromadzeniu rezerw finansowych.

About The Author

admin

Leave a Reply