Segmentacja rynku oparta na kryteriach geograficznych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Segmentacja rynku oparta na kryteriach geograficznych

9

Mar

Jest to konieczne chociażby ze względu na duży stopień agregacji danych statystyki powszechnej. Okazją ku temu mogą być kupony i kwestionariusze rozdawane przy okazji sprzedaży różnych usług, zawierające pytania o wiek i sposób spędzania wakacji przez członków rodziny (np. „Z kim dzieci spędzają wakacje?”). Przydatne są także wyniki badań panelowych gospodarstw domowych. Analiza informacji z tych źródeł pozwala uściślić, kim są i z jakich grup demograficznych mogą się rekrutować przyszli klienci przedsiębiorstwa.

B. Segmentację rynku opartą na kryteriach geograficznych stosuje się zwłaszcza w turystyce międzynarodowej oraz w krajach zajmujących większe obszary. Kryterium miejsca zamieszkania jest zmienną o wysokim stopniu zagregowania, opartą na założeniu, że mieszkańcy określonych krajów czy rejonów ujawniają określony popyt i preferencje. Potwierdzają to takie obserwacje, jak np. skłonność mieszkańców krajów skandynawskich do spędzania urlopów na południu czy preferowanie przez obywateli Stanów Zjednoczonych AP hoteli urządzanych według amerykańskich standardów. Turyści z określonych krajów różnią się także pod względem zamożności i skłonności do wydawania pieniędzy w miejscach wypoczynku, co sprawia, że poszczególne przedsiębiorstwa, a nawet kraje nierzadko realizują politykę swoistego geograficznego protekcjonizmu. Wyraża się to m.in. w polityce cen i ukierunkowaniu akcji promocyjnych. W turystyce krajowej segmentacja oparta na kryterium miejsca zamieszkania ma mniejsze znaczenie .

About The Author

admin

Leave a Reply