Ścisły rejestr osób zajmujących się transakcjami kupna i sprzedaży | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Ścisły rejestr osób zajmujących się transakcjami kupna i sprzedaży

9

Kwi

Nowe prawo bardzo zaostrza zasady handlu terminowego. Wprowadzony został ścisły rejestr wszystkich osób zajmujących się tymi transakcjami kupna i sprzedaży, których pełna realizacja wystąpić ma nie bezpośrednio, ale w umówionym czasie w przyszłości. Do tej pory wejście na ten rynek było swobodne, teraz jednak potrzebne jest specjalne zezwolenie, wymagające niemałej urzędowej mitręgi. Wspominany rejestr odebrany jest jako narzędzie represji wobec kupców handlujących zbożem w Berlinie czy kawą w Hamburgu. Budzi też sprzeciwy doktrynalne. Jako bardzo dotkliwe ograniczenie swobody ekonomicznej stanowi wyraźny zgrzyt w obowiązującej wówczas idei laissez faire. Kupcy przystępują do bardzo energicznego protestu, bojkotując giełdę jako miejsce przeprowadzania transakcji. Przenoszą się do prywatnych lokali, głównie do Cafe Feenpalast. Nie na wiele to jednak się zdało. Kupcom działającym w ramach tak utworzonej, nieformalnej giełdy wytoczony zostaje proces przed Najwyższym Sądem Administracyjnym.

Przebieg tego procesu miał wielkie znaczenie dla rozwoju instytucjonalnej gospodarki niemieckiej. Zwyciężyła w nim co prawda biurokracja, było to jednak zwycięstwo pyrrusowe. Uświadomił on obu stronom i społeczeństwu, jak niebezpieczne i nieracjonalne w efekcie jest urzędowe usprawnianie ekonomii. Bezpośrednim skutkiem ingerencji administracyjnych, wspartych wyrokiem sądowym, było ukrócenie podstawowych spekulacji giełdowych, sprawne działanie handlu zostało jednak zakłócone. Kuracja antyspekulacyjna uśmierciła pacjenta, czyli giełdę towarową. Była to ważna nauka dla rządu, wnioski jednak nie były w pierwszym odruchu logiczne. Próbowano bowiem naprawić sytuację, sięgając po typowo biurokratyczne środki. Usiłowano mianowicie utworzyć specjalną giełdę towarową (1900), zorganizowaną według własnego zamysłu. Kupcom nie przypadają jednak do gustu urzędnicze idee, giełdowy handel towarami nie wychodzi z marazmu.

About The Author

admin

Leave a Reply