Rodzaj współpracy okolicznościowej — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Rodzaj współpracy okolicznościowej

23

Mar

Pierwsza z tych kwestii ma być pozytywnie załatwiona w ramach planowanej nowelizacji ustawy, natomiast w odniesieniu do drugiej zasada realnego wykonania zamówienia wymusza wykładnię ostrożnoś- ciową, w świetle której sensowne wykorzystanie cudzej wiedzy, a tym bardziej doświadczenia może nastąpić jedynie w warunkach podwykonawstwa . Inny bowiem rodzaj współpracy (zwłaszcza okolicznościowej) wykonawcy z osobą dysponującą szczególną wiedzą lub doświadczeniem nie gwarantuje zachowania dobrej jakości świadczenia spełnianego na rzecz zamawiającego. Przez rzetelną wiedzę rozumie się przecież posiadanie określonego zasobu wiadomości (informacji), na ogół o charakterze osobistym, a zatem ten kto dysponuje osobami z wiedzą (kwalifikowanym personelem) pośrednio ma dostęp do ich wiedzy. Rzadko zaś chodzi o „wiedzę opracowaną” w formie opisu patentowego, know-how, instrukcji serwisowej itp., którą można swobodnie transferować w oderwaniu od osobistego zaangażowania jej dysponenta . Jeszcze bardziej osobisty charakter ma doświadczenie, pojmowane w kategoriach umiejętności praktycznych, nabytych z upływem czasu, w wyniku faktycznego doskonalenia (treningu), warunkujących zdolność do prawidłowej realizacji zamówienia (niezawodność). Jest ono związane nie tyle z osobą wykonawcy, ile z jego przedsiębiorstwem

i personelem . Tak rozumiane doświadczenie „zbiorowe” trzeba jednak odgraniczyć od in-dywidualnego doświadczenia zawodowego pojedynczego człowieka (pracownika), które też może liczyć się w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Nie da się zatem „przekazać” doświadczenia bez zaangażowania bezpośredniego w roli podwykonawcy.

About The Author

admin

Leave a Reply