Reforma systemu szkolnego z 1998 roku — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Reforma systemu szkolnego z 1998 roku

8

Cze

Zaletą pierwszego jest łączenie kształcenia z pracą zawodową, a drugiego – znacznie większa elastyczność w przygotowaniu do pracy zawodowej, łatwiejsza zmiana zawodu czy specjalizacji.

Obecnie jesteśmy świadkami wzrostu znaczenia pracy w usługach. Wymusza to istotne zmiany w modelu pierwszym i ogranicza jego rolę na rzecz modelu drugiego. W ten kierunek zmian wpisała się tez reforma systemu szkolnego w Polsce prze-prowadzona w 1998 r. Konsekwentna jej realizacja wymaga jednak nie tylko ogra-niczenia rozmiarów kształcenia zawodowego na niższych szczeblach edukacji, ale i ukształtowania w ramach kształcenia zawodowego innych postaw wobec pracy i życia niż te, które dominowały dotychczas w polskiej rzeczywistości. Powstaje tu pytanie, czy szkoła może stać się w takim zakresie czynnikiem zmian postaw społecznych, gdy dotychczas była elementem zachowawczym? Kwestia kształtowania w ramach szkoły ogólnokształcącej postaw i umiejętności będących podstawą wykonywania pracy staje się zasadniczym czynnikiem określającym stopień udziału systemu szkolnego w systemie edukacji jako podstawowym dla formowania i rozwoju kapitału ludzkiego. Wymaga to przywrócenia systemowi szkolnemu roli sortera w zakresie uświadomienia przez uczniów swoich możliwości i stworzenia warunków dla ich rozwoju. Oznacza to konieczność indywidualizacji kształcenia umiejętności w połączeniu z socjalizacją i odpowiedzialnością.

About The Author

admin

Leave a Reply