Przewaga w kosztach - przykład | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Przewaga w kosztach – przykład

11

Lut

W ten sposób oba kraje chcą być samowystarczalne w produkcji sukna i wina. Wówczas, zakładając różnice w kosztach w porównywalnych jednostkach pracy, kraje te osiągną następujące rezultaty gospodarcze (zob. dane tablicy przed specjalizacją).

Z hipotetycznego przykładu wynika, że kraj A ma bezwzględną przewagę w ko-sztach (nakładach) na jednostkę produkcji nad krajem P. Stąd przy tych samych za-sobach pracy wytwarza znacznie więcej produkcji. Przewaga w kosztach nie jest jednak taka sama w obydwu dobrach. Koszty produkcji sukna są trzykrotnie niższe w kraju A niż w P (15 : 5 = 3). Natomiast koszty wytwarzania wina są w kraju A tylko półtorakrotnie niższe niż w kraju P (3 : 2 = 1,5). Możemy zatem powiedzieć, że kraj P ma nad krajem A względną, ale nie absolutną przewagę w produkcji wina. Dlatego kraj A powinien specjalizować się w produkcji sukna, zaś kraj P w produkcji wina.

W przypadku takiej specjalizacji oba kraje A i P osiągnęłyby znacznie większą produkcję, o czym świadczy następujący przykład liczbowy:

Kraje A i P wytwarzają obecnie obydwa dobra w ilościach większych niż przed do-konaniem podziału pracy. Dodatkowa produkcja sukna wynosi 20 jednostek, a wina 50 jednostek. Ta dodatkowa produkcja przy nie zmienionych globalnych nakładach w obydwu krajach jest miarą korzyści, jaką czeipią one z wymiany. W przykładzie tym nie bierze się pod uwagę, że w wyniku specjalizacji i większej skali produkcji mogą być obniżone jednostkowe koszty produkcji i w rezultacie łączna suma produkcji z tych samych nakładów może być jeszcze większa.

About The Author

admin

Leave a Reply