Preferencyjny kredyt | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Preferencyjny kredyt

27

Cze

Gdy stopa inflacji jest wyższa, stopa procentowa musi być jeszcze wyższa. Tak wysoka stopa procentowa rodzi duże ryzyko pożyczania i inwestowania. Przedsiębiorcy nie mają pewności, czy zdołają osiągnąć dochód z inwestycji finansowanych kredytem, umożliwiający opłacenie tak wysokich procentów. To właśnie powoduje, że w okresie wysokiej inflacji i równoczesnej recesji gospodarczej skłonność do inwestowania jest bardzo niska. Kredyt pobierany jest głównie na warunkach krótkoterminowych do finansowania szybkiego obrotu towarowego, a w bardzo ograniczonym stopniu na działalność inwestycyjną.

2. Preferencyjny kredyt zakłada znacznie niższe jego oprocentowanie w stosunku do aktualnej stopy inflacji. Powstaje wówczas pytanie, kto będzie pokrywał straty finansowe banków komercyjnych? Teoretycznie mogą one być pokryte bądź przez bank centralny, bądź z budżetu państwa. W pierwszym przypadku oznaczałoby to dodatkową emisję pieniądza papierowego wzmagającego inflację. W drugim zaś zwiększałyby się trudności zrównoważenia budżetu państwa. Taka polityka byłaby jednak sprzeczna z logiką gospodarki rynkowej. Tworzenie preferencyjnej polityki kredytowej dla pewnych dziedzin produkcji powoduje, że wszyscy są zainteresowani tym, aby znaleźć się w sferze preferencyjnej. Rodzi się wówczas presja z różnych stron, a jedynie możliwym sposobem rozstrzygania sporów i nacisków jest uznaniowość i wynikająca stąd groźba popełniania błędów alokacyjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply