PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH I ICH TRANSAKCJI Z BANKAMI | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH I ICH TRANSAKCJI Z BANKAMI

18

Maj

El W przypadku tym wykorzystano dwie spółki handlowe A i B. Druga z nich powstała jedynie w celu tworzenia fikcyjnych dokumentów dla legalizowania przemycanego z zagranicy sprzętu komputerowego, który następnie był rozprowadzany przez spółkę A do 100 hurtowni na terenie całego kraju. Poza tym spółka otrzymywała fałszywe faktury na komputery oraz ich równowartość w gotówce. Tę brudną gotówkę za pozornie kupiony towar oraz pieniądze za faktycznie sprzedany sprzęt udziałowcy spółki A wpłacali na rachunek bankowy, a następnie odpowiednie kwoty przelewane były na rachunek spółki B w innym banku. Stąd pieniądze odbierane były w gotówce w kwotach od 2 do 12 mld starych złotych. Łącznie zalegalizowano tym sposobem ok. 170 mld starych złotych (zob. rys. 10).

El Krakowska prokuratura prowadziła postępowanie karne o pranie pieniędzy w związku z importem sprzętu komputerowego: dyskietek i mikroprocesorów. Importowany towar sprzedawano po nagraniu opro

About The Author

admin

Leave a Reply