Popyt restytucyjny | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Popyt restytucyjny

14

Cze

To wszystko razem wzięte wyznacza dolny poziom dochodu narodowego i zatrudnienia. Gospodarka funkcjonuje na zwolnionych obrotach i dalej już ani inwestycje, ani tym bardziej konsumpcja nie wykazują tendencji malejącej. Dochodzi się w ten sposób do dna kryzysu.

W tym okresie silniejsi przedsiębiorcy, którzy przetrwali kryzys, wykorzystują okres niepomyślnej koniunktury i dokonują stopniowo renowacji swojego kapitału. Wycofują wiele przestarzałych maszyn i urządzeń produkcyjnych i zgłaszają popyt na bardziej nowoczesne maszyny, umożliwiające im wzrost wydajności pracy i obniżkę kosztów wytwarzania, a także poprawę jakości wytwarzanej produkcji. Wszystkie te przedsięwzięcia zmierzają do wzmocnienia pozycjii konkurencyjnej firmy w trudnym okresie kryzysowym.

Popyt restytucyjny ożywia produkcję w sektorze dóbr inwestycyjnych. Rośnie po-woli zatrudnienie, wyczerpują się stopniowo nagromadzone w przeszłości zapasy. Za-czyna poprawiać się relacja cen do kosztów wytwarzania, co prowadzi do zwiększenia zysków. Nagromadzone środki pieniężne w bankach komercyjnych szukają ujścia han-dlowego, co powoduje pewne obniżenie stopy procentowej. Tańsze kredyty zachęcają przedsiębiorców do zwiększenia wydatków inwestycyjnych. Rodząca się atmosfera optymizmu przenosi się na rynek papierów wartościowych. Rosną kursy akcji i obligacji.

W ten sposób rozwija się ożywienie, obejmując coraz to nowe dziedziny życia go-spodarczego, i w ciągu 2-3 lat osiąga nową fazę szczytowego rozwoju. Stopniowo na-rastają nowe sprzeczności i napięcia w gospodarce, które wcześniej czy później kładą kres ekspansji inwestycyjnej i uruchamiają mechanizmy przejściowego regresu gospo-darczego.

About The Author

admin

Leave a Reply