Polityka kursu walutowego — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Polityka kursu walutowego

4

Lut

Utrzymanie galopującej inflacji w granicach kilku procent miesięcznie, przy równoczesnym wystę-powaniu recesji, rząd może uznawać za stan bardziej korzystny niż zmniejszanie recesji za cenę dalszego rozkręcania inflacji. Rząd o orientacji liberalnej jest skłonny traktować recesję towarzyszącą tłumieniu inflacji jako twórczą destrukcję związaną z elimi-nowaniem nieefektywnych przedsiębiorstw niezdolnych przystosowywać się do nowych warunków tworzącej się gospodarki rynkowej .

Taka polityka kursu walutowego ma jednak wielu przeeciwników i to nie tylko ze strony eksporterów. Wielu ekonomistów nie bez racji podkreśla, że chociaż wysoka inflacja to ciężka choroba, ale głęboka recesja to śmiertelne zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa. Można żyć w warunkach nawet dość wysokiej inflacji, o ile tylko płace nominalne rosną w stopniu zbliżonym do stopy wzrostu cen, natomiast głęboka depresja może przekształcić się w zapaść, z której nie sposób będzie wyjśćo własnych siłach. Zniszczy się zbyt dużą część produkcyjnego majątku narodowego i zbyt wiele ludzi utraci pracę. Społeczeństwo wpadnie wówczas w stan głębokiej frustracji. Wzrośnie przestępczość w społeczeństwie, a najbardziej utalentowani i przedsiębiorczy ludzie będą szukać możliwości spełnienia swoich aspiracji życiowych za granicą. Głęboka recesja prowadzi także do załamania się finansów publicznych, gdyż gwałtownie w tym okresie zmniejszają się wpływy podatków do budżetu państwa.

Zawsze istnieje granica stabilnego kursu waluty krajowej i na dłuższą metę nie da się utrzymać jej na nie zmienionym poziomie. Rosnąca inflacja i wynikająca stąd de-precjacja waluty krajowej rodzi coraz silniejszą potrzebę dewaluacji, czyli podniesienia kursu dolara. W ten sposób mechanizm cenowo-kursowy wzajemnie oddziałuje na siebie i dostosowuje się do wyjątkowo trudnych warunków gospodarowania.

About The Author

admin

Leave a Reply