Pieniądz jako środek pośredniczący w wymianie | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

www.kasyfiskalne2019.pl , Niewłaściwa polityka podatkowa w firmie to ryzyko. Poznaj ekspertów w dziedzinie zarządzania ryzykiem podatkowym , oddelegowanie do Niemiec http://www.delegowanie.com.pl

Pieniądz jako środek pośredniczący w wymianie

21

Lut

Pieniądz jako środek pośredniczący w wymianie znakomicie te kłopoty rozwiązuje. Sprzedaje się każdemu, kto dysponuje odpowiednią ilością pieniądza, i kupuje się za pieniądz wszystko to, co jest nam potrzebne do życia lub dalszej produkcji. Świat nie dokonałby tak ogromnego postępu cywilizacyjnego, gdyby na pewnym etapie historycznego rozwoju nie pojawił się pieniądz i nie przyczynił się do rozwoju wymiany na skalę międzynarodową.

Trzecia istotna funkcja pieniądza wiąże się z jego zdolnością do regulowania różnych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, płacenia należnego podatku lub kary pieniężnej itp. W tych przypadkach pieniądz spełnia swoją funkcję środka płatniczego. Ta funkcja przyczyniła się do rozwoju systemu kredytowo-pożyczkowego, co stało się siłą napędową bądź lokomotywą rozwoju gospodarczego. Równocześnie przyczyniła się ona do gromadzenia środków finansowych z pobieranych podatków i finansowania różnych przedsięwzięć publicznych związanych z funkcjonowaniem państwa, utrzymaniem ludzi niezdolnych do pracy lub ludzi w wieku emerytalnym itp. Podatki są wynalazkiem tak starym, jak stare jest państwo lub inne formy organizacji publicznej. Kredyty odegrały ogromnie przyspieszającą rolę w rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Bez kredytów przeważająca ilość projektów inwestycyjnych nie mogłaby być sfinanso-wana i ogólny postęp technologiczny i produkcyjny byłby znacznie wolniejszy.

Czwarta funkcja pieniądza wiąże się z jego możliwością tezauryzacji, czyli gromadzenia zasobu pieniądza jako skarbu.

About The Author

admin

Leave a Reply