Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 24 z 25

, ,

Bądźcie weseli

6

Lut

Rabelais powiedział: „Śmiech jest własnością człowieka”. Według innego, mniej znanego autora: „Nie wykonałeś wszystkiego co miałeś zrobić, jeżeli nie myślałeś o tym, żeby być wesołym”.

Podwyższenie kar umownych

6

Lut

Z kolei w ramach „kosztów eksploatacyjnych” trzeba zdecydować się na punktację konkretnego nakładu (np. na zużywane paliwo lub energię), według zasady: im niższy koszt tym oferta korzystniejsza. Podobnie enigmatycznie określony „serwis” łączyć trzeba z warunkami odpowiedzialności za wady, zwłaszcza z wydłużeniem ustawowego

Spełniony seksualizm

4

Lut

Tak jak kolor czerwony jest pożyteczny do zwalczania pewnych zakłóceń seksualnych, takich jak impotencja i oziębłość płciowa, tak też istnieje inny środek, z którym teraz państwa zapoznam.

Pawłów i odruchy warunkowe

4

Lut

Pawłów, znany fizjolog w 1904 roku otrzymał nagrodę Nobla. Żarliwymi badaniami dążył do tego, żeby przy pomocy znanego wytłumaczyć nieznane.

Ekonomiści o orientacji liberalnej

4

Lut

Podkreśla się równocześnie, że ludność społeczeństw tradycyjnych musi porzucić fatalistyczny stosunek do życia, podjąć wysiiek zdobycia odpowiedniego wykształcenia i ryzyko prowadzenia różnego typu przedsiębiorstw. W każdym kraju należy znaleźć przewodni sektor, jak np. górnictwo, ropa naftowa lub

Poprzez rozwijanie powonienia umacniacie także waszą podatność

4

Lut

Możecie to wypróbować poprzez wyłączenie się i relaksację. Potem będziecie mogli znosić nawet taki zapach, którego dotychczas nie lubiliście u innych. Dzięki temu doświadczeniu możecie zdobyć lepsze panowanie nad sobą i będziecie mogli lepiej kontrolować swoje instynktowne reakcje.

Polityka kursu walutowego

4

Lut

Utrzymanie galopującej inflacji w granicach kilku procent miesięcznie, przy równoczesnym wystę-powaniu recesji, rząd może uznawać za stan bardziej korzystny niż zmniejszanie recesji za cenę dalszego rozkręcania inflacji. Rząd o orientacji liberalnej jest skłonny traktować recesję towarzyszącą tłumieniu inflacji jako twórczą

Zen

3

Lut

Ćwiczeniami Zen także będziecie mogli osiągnąć inny stan, który sprzyjać będzie realizacji osobowości.

Podczas medytacji, bez względu na to, jaka to będzie medytacja, ulegają zmianie wasze spostrzeżenia świata zewnętrznego, i to zarówno w dziedzinie fizjologii, jak i psychologii.

Ekran animacyjny

3

Lut

Innym postępowaniem umożliwiającym bezpośrednie podjęcie kontaktu z podświadomością jest metoda ekranu animacyjnego. Również zupełnie rozluźnieni, siedząc wygodnie z przymkniętymi oczami bez żadnego wysiłku, musicie wyobrazić sobie, że oglądacie pusty ekran w jakimś kinie, albo pusty ekran telewizora.

Nadmiernie restrykcyjna polityka podaży pieniądza ze strony banku centralnego

1

Lut

Jeśli przyjąć upraszczające założenie, że w ciągu roku szybkość obiegu pieniądza jest względnie stała, to główny problem polega nie na trudności przewidywania wzrostu realnego dochodu narodowego, ale na trudności przewidywania wzrostu cen, czyli stopy inflacji. Wzrost dochodu narodowego można przewidzieć z

Niewłaściwy tryb zapytania o ocenę

1

Lut

To już wstępnie sugeruje, iż być może wcale te standardy jakościowe nie są takimi standardami jakimi należałoby się spodziewać stosując ten tryb. Zdarza się również, że zamawiający określają, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny, mając zarazem problem w zaproszeniu do składania ofert co najmniej pięciu wykonawców.

Zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku

1

Sty

Po drugie, zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku (nazwa i adres banku oraz numer rachunku) oraz banku, w którym podmiot posiada rachunek bieżący (podstawowy), o posiadaniu