Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 22 z 25

, ,

Powiedz pod jakim znakiem urodziłeś się, a ja powiem kim jesteś

24

Lut

Czy przypisujecie znaczenie gwiazdozbiorowi? Macie rację. Jednakże nie posuwajcie się tak daleko, żeby wierzyć, że urodziliście się pod złą gwiazdą, nawet wtedy, jeżeli Saturn, Uran czy Neptun spełniły znaczące miejsce na niebie waszego urodzenia.

Niebo miłości

23

Lut

Myślę o tym niebie, na którym błyszczą planety, strzegące narodzin nas wszystkich. Zachowanie miłosne jest odmienne i zależy od znaku zodiaku. Zapoznajcie się teraz z tymi odmianami.

Pesymizm i świadomość winy

22

Lut

Pesymizm i świadomość winy również wiążą się ze sobą. One prowadzą was prosto do porażki i do braku pewności siebie. Jeżeli jesteście pesymistami, czujecie się odpowiedzialni za zaistniałe wydarzenie. Boicie się jutra.

Pieniądz jako środek pośredniczący w wymianie

21

Lut

Pieniądz jako środek pośredniczący w wymianie znakomicie te kłopoty rozwiązuje. Sprzedaje się każdemu, kto dysponuje odpowiednią ilością pieniądza, i kupuje się za pieniądz wszystko to, co jest nam potrzebne do życia lub dalszej produkcji. Świat nie dokonałby tak ogromnego postępu cywilizacyjnego, gdyby na pewnym etapie

Sugestia – rozwinięcie

20

Lut

Postępowanie Emila Coue, polegające na stałym powtarzaniu tej samej sugestii, początkowo miało zasłużony sukces, później pod wpływem kilku złośliwych lub po prostu nieświadomych umysłów, wyszło z użycia.

Budująca rozmowa

20

Lut

Teraz przystąpię do powiedzenia wam, jak macie rozmawiać i postępować z partnerami w czasie rozmów, a ogólniej, jaką postawę musicie przyjąć w codziennym życiu, żeby ci wszyscy, z którymi się spotykacie i przebywacie, chętnie czynili to, co wy chcecie.

Migracje na wielką skalę

19

Lut

Migracje na wielką skalę wymagają możliwości nabywania własności w dowolnym miejscu i swobodnego przekazywania zarobków. Istnieje pełna mobilność (przenośność) wszelkich czynników produkcji z jednego kraju do drugiego. Wszystkie środki produkcji muszą konkurować między sobą o wszystkie możliwe

Medytacja

16

Lut

Medytacja jest końcowym etapem jogi. Dzięki przyjętej wygodnej – i jeszcze raz powtarzam – odpowiadającej waszej fizjologii, pozycji ciała, na pewien czas możecie uwolnić się od świata zewnętrznego. Nie przypadkowo mówię, że na pewien czas, gdyż wytyczonym celem nie jest ucieczka przed rze czywistością, ale pozytywne nastawienie do codziennego życia.

Wrogie myśli i bariera psychiczna

16

Lut

Będziecie zwracali w waszym otoczeniu uwagę na czarną aurę? Najlepszym sposobem walki przeciwko wrogim myślom, skierowanym do was, jest neutraliza- cja ich oddziaływania i natychmiastowe zwalczenie wywołanego złego uczucia i w ogóle nie przyjmowanie do świadomości niczego o tym człowieku, który was nienawidzi.

Największy w historii kapitalizmu kryzys gospodarczy

15

Lut

Integrację z Europejską Wspólnotą należy traktować jako instrument otwierający możliwości szerszej współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, a nawet kulturalnej. Wspólnota, jak każdy instrument, może być wykorzystana w sposób dobry i zly. Może zapewnić nam w długim okresie znaczne korzyści, ale też w

Wymarzone ciało, które jest wasze

14

Lut

Jeszcze jeden krok. Tym krokiem możecie kształtować swoje ciało według nowych norm, a nie stwarzać na nowo osobowość w dziedzinie psychicznej. Według jakich norm? Według tych, jakie wybierzecie. Zarówno tu, jak i gdzie indziej, jesteście panami samych siebie. Swoje kształty możecie uformować tak, jak pląs- tyczną masę, którą ugniatacie palcami w celu uformowania pożądanej formy.

Sen jest sygnalizatorem zdrowia

14

Lut

Już mówiłem, że powtarzające się sny mają największe znaczenie dla przebiegu życia. Są one ważne również z punktu widzenia samodiag- nozy, którą możecie stawiać o swoim zdrowiu.