Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Niełatwa sytuacja w sektorze zamówień budowlanych

24

Mar

Z tego powodu w krajach zachodnioeuropejskich ukształtowała się praktyka nadawania analizowanym zamówieniom charakteru warunkowego. Mianowicie warunkiem uruchomienia drugiego etapu zamówienia w postaci realizacji robót budowlanych, uzasadniających – skądinąd – ponad 90% zysku transakcyjnego, może być nie tylko odbiór

Nasz mózg ma dużą władzę nad naszym ciałem

23

Mar

Człowiek w takim samym stopniu zdolny jest uczynić siebie chorym, zabić siebie, jak i uzdrowić. Ta siła jest w nas i stoi do naszych usług. Nowoczesna nauka lekarska ponownie odkrywn. ją pod nazwą „psychosomatyczna”. Sam Chrystus przypisuje cuda człowiekowi. Tak powiada do paralityka: „Wstań i idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Rodzaj współpracy okolicznościowej

23

Mar

Pierwsza z tych kwestii ma być pozytywnie załatwiona w ramach planowanej nowelizacji ustawy, natomiast w odniesieniu do drugiej zasada realnego wykonania zamówienia wymusza wykładnię ostrożnoś- ciową, w świetle której sensowne wykorzystanie cudzej wiedzy, a tym bardziej doświadczenia może nastąpić jedynie w

Wy i czas część 2

22

Mar

Duże znaczenie przypisujecie czasowi. W tym zgadzam się z wami. Tak więc nie cofajcie się przed tym, żeby swoje życie uczynić lepszym, według jak najbardziej słusznych nadziei.

Zamówienia finansowane

21

Mar

Dlatego właśnie w 2009 roku skreślono w art. 147 ust. 2 Pzp zdanie 2, stanowiące podstawę do żądania odpowiedniego zabezpieczenia wynikających z niej roszczeń. Poza tym w warunkach obrotu rynkowego gwarancji jakości udzielają zazwyczaj wcześniejsze ogniwa obrotu: producenci lub importerzy, w celach promocyjnych , a nie

Układ kryteriów

21

Mar

W bieżącej praktyce – niestety – zbyt często poprzestaje się na zastosowaniu tylko jednego kryterium w postaci wysokości ceny (w ponad 90% procedur ofertowych). Stanowi to przyczynę licznych mankamentów, ponieważ wybór oferty najtańszej to nie zawsze rozstrzygnięcie racjonalne. Pośród przyczyn unikania kryteriów

Okres wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933)

21

Mar

Po I wojnie światowej wznowiono wymienialność na złoto, jednakże w ograni-czonym zakresie. Wymienialność utrzymano jedynie dla instytucji finansowych, nie zaś dla osób fizycznych. Nie zdołano również utrzymać stałego kursu wymiennego walut. W celu ograniczenia płynności kursu banki centralne starały się

Punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0

20

Mar

Rezultatem tej decyzji byłoby przesunięcie krzywej LMQ na pozycję LM2. Nowy punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0 przy wyższej stopie procentowej r2 wyznacza niższe rozmiary popytu glo-balnego i tym samym niższy punkt równowagi na rynku towarowym oznaczonym na rysunku a) symbolem E2. Restrykcyjna polityka pieniężna działałaby recesyjnie na go-spodarkę narodową i zwiększałaby stopień

Państwo w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej

19

Mar

Także sukcesów gospodarczych nowo uprzemysłowionych krajów Azji Południowo- -Wschodniej nie można przypisywać wyłącznie działaniu wolnego rynku, bowiem rządy tych krajów świadomie selekcjonowały dziedziny, które następnie faworyzowały i chro-niły zarówno przed konkurencją zewnętrzną, jak i wewnętrzną, co

Swoisty folklor organizacji

19

Mar

Swoisty folklor organizacji – opowieści, ceremonie, rytuały – przekazuje pożądane wzorce zachowań. W ten sposób pracownik ma możliwość przeanalizowania własnej tożsamości w stosunku do wymagań firmy, musi bowiem powiązać swój system wartości i wyobrażenia z sygnałami płynącymi z organizacji, by uzyskać spójny, wewnętrzny obraz rzeczywistości (przedsiębiorstwa). Proces ten zachodzi poprzez

Kadzidło jest najlepsze do rozwijania możliwości psychicznych

19

Mar

Oddziałuje na umysł, pobudzając go. Ułatwia pracę umysłową, jeżeli w czasie jej wykonywania będziecie palić kadzidło. Kadzidło wspomaga także medytację. Umożliwi wam łatwiejsze oderwanie się od materialnych przypadków. Nie jest rzeczą przypadkową, że w czasie obrzędów religijnych pali się kadzidło.

Kolory miłości

17

Mar

Jak wiecie, do pomyślnego podboju ukochanej istoty musicie zdecydowanie chcieć posiadać ją i musicie skoncentrować wszystkie ideowe i fizyczne wysiłki w tym celu.