Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 12 z 25

, ,

Kontrakty z podwójnym źródłem zapłaty

19

Maj

Przepisy prawne mogą w poważny sposób komplikować lub całkowicie uniemożliwiać działania organów ścigania mające na celu udowodnienie pochodzenia majątku znajdującego się w posiadaniu organizacji przestępczej.

U Techniką stosowaną w trzeciej fazie procederu jest fałszowanie faktur importowych i

Tylko do widzenia

19

Maj

Jeżeli jest to możliwe, zostawcie partnerowi rozpoczęcie rozmowy. Jeżeli będzie mu to ciężko szło, to sami rozpocznijcie dyskusję na jakiś bezosobowy temat, na przykład pogody. Tym przełamiecie lody między wami.

Myśl jest siłą

18

Maj

Niedawno zapytano Jean-Paula Belmondo czy potrafi płakać na zamówienie. Odpowiedział, że potrafi o wiele więcej: „Mogę dać do zrozumienia widzom, że jestem bliski płaczu”.

Wy i czas część 3

18

Maj

A może napisalibyście tę książkę, którą przez tak długi czas nosicie w swojej głowie i sercu? Przystąpcie do jej pisania natychmiast, rzućcie na papier kilka zdań. Kiedy już rozpoczęliście, zapewniam was, że dzieło wasze dokończycie.

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH I ICH TRANSAKCJI Z BANKAMI

18

Maj

El W przypadku tym wykorzystano dwie spółki handlowe A i B. Druga z nich powstała jedynie w celu tworzenia fikcyjnych dokumentów dla legalizowania przemycanego z zagranicy sprzętu komputerowego, który następnie był rozprowadzany przez spółkę A do 100 hurtowni na terenie całego kraju. Poza tym spółka otrzymywała fałszywe faktury na komputery oraz ich

Relaksacja progresywna

17

Maj

Lekarz Edmund Jacobson nazwał swoją metodę rozluźniania mięśni progresywną relaksacją. Podobnie jak autonomiczny trening Schultza, oddziałuje na ośrodek naszego życia uczuciowego oraz na emocjonujące i hamujące ośrodki mózgu, które zostały zakłócone przez stan samohipnozy. Mianowicie odczucie jest hipnotyczne. Wytwarza taki stan hipnotyczny, jaki hipnotyzer wywołuje u danej osoby. Jeżeli osoba hipnotyzowana nie stawia oporu, to na powtórne polecenie hipnotyzera usypia, najczęściej kierując spojrzenie na jakiś lśniący punkt, co umożliwia jej oderwanie się od świata zewnętrznego.

Siła związków zawodowych

17

Maj

Współudział w zarządzaniu przedsiębiorstwami pracownicy zapewniają sobie nie tylko od góry poprzez udział ich przedstawicieli w radach nadzorczych, ale także od do-łu za pośrednictwem rady zakładowej związków zawodowych.

Rada pracownicza konsultuje np. sprawy dotyczące wprowadzenia nowej techno-logii i organizacji

Skutki ukrytej inflacji

17

Maj

Wiele tych cen kształtowało się nawet poniżej kosztów własnych, co wymagało stosowania na szeroką skalę dotacji z budżetu państwa. Było to równoznaczne z wyłączeniem mechanizmu rynkowego i zastąpieniem je-go planem centralnym. Skutkiem ukrytej inflacji były: głęboka nierównowaga na rynku, upokarzające

Kierunek obfitość część 2

16

Maj

Kiedy wchodzicie do sklepu, żeby kupić spagetti na kolację, nie będziecie nagle decydować się na kupno kilograma marchwi. Taka sama sytuacja jest wtedy, kiedy „wchodzicie” do swojej podświadomości, żeby zamówić dobra materialne. Na podstawie wielu przykładów lepiej zrozumiecie, co chcę powiedzieć.

Potęga wahadła

15

Maj

Jak mówi Biblia, Mojżesz wycisnął wodę ze skały, uderzając w nią laską. Począwszy od XVII wieku, przy poszukiwaniach złota, magicy zaczęli przedkładać wahadło ponad laskę, ze względu na jego łatwiejszą obsługę. W XX wieku naukowcy badali radiestezję i mówili o promieniowaniach, rezonansach i syntonii (syn- tonizacja jest uregulowaniem radioodbiorników).

Stymulacyjne znaczenie kary umownej

15

Maj

Ostatecznie, przynajmniej dla potrzeb praktyki, kwestię przesądził Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie formułując zasadę prawną, że „zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody” . Bez

Ukochana istota na obrazie

12

Maj

Prawdopodobnie zrozumieliście, że chcę mówić o tym idealnym obrazie, którzy stworzycie, żeby pozyskać miłość upragnionego mężczyzny czy kobiety. Jak wiecie, wynik zależeć będzie od siły waszego pragnienia, od dokładności wyobrażonego obrazu i od waszej wytrwałości. Będzie także związany z podatnością na sugestię osoby zdobywanej.