Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Relaksacja progresywna

17

Maj

Lekarz Edmund Jacobson nazwał swoją metodę rozluźniania mięśni progresywną relaksacją. Podobnie jak autonomiczny trening Schultza, oddziałuje na ośrodek naszego życia uczuciowego oraz na emocjonujące i hamujące ośrodki mózgu, które zostały zakłócone przez stan samohipnozy. Mianowicie odczucie jest hipnotyczne. Wytwarza taki stan hipnotyczny, jaki hipnotyzer wywołuje u danej osoby. Jeżeli osoba hipnotyzowana nie stawia oporu, to na powtórne polecenie hipnotyzera usypia, najczęściej kierując spojrzenie na jakiś lśniący punkt, co umożliwia jej oderwanie się od świata zewnętrznego.

Siła związków zawodowych

17

Maj

Współudział w zarządzaniu przedsiębiorstwami pracownicy zapewniają sobie nie tylko od góry poprzez udział ich przedstawicieli w radach nadzorczych, ale także od do-łu za pośrednictwem rady zakładowej związków zawodowych.

Rada pracownicza konsultuje np. sprawy dotyczące wprowadzenia nowej techno-logii i organizacji

Skutki ukrytej inflacji

17

Maj

Wiele tych cen kształtowało się nawet poniżej kosztów własnych, co wymagało stosowania na szeroką skalę dotacji z budżetu państwa. Było to równoznaczne z wyłączeniem mechanizmu rynkowego i zastąpieniem je-go planem centralnym. Skutkiem ukrytej inflacji były: głęboka nierównowaga na rynku, upokarzające

Kierunek obfitość część 2

16

Maj

Kiedy wchodzicie do sklepu, żeby kupić spagetti na kolację, nie będziecie nagle decydować się na kupno kilograma marchwi. Taka sama sytuacja jest wtedy, kiedy „wchodzicie” do swojej podświadomości, żeby zamówić dobra materialne. Na podstawie wielu przykładów lepiej zrozumiecie, co chcę powiedzieć.

Potęga wahadła

15

Maj

Jak mówi Biblia, Mojżesz wycisnął wodę ze skały, uderzając w nią laską. Począwszy od XVII wieku, przy poszukiwaniach złota, magicy zaczęli przedkładać wahadło ponad laskę, ze względu na jego łatwiejszą obsługę. W XX wieku naukowcy badali radiestezję i mówili o promieniowaniach, rezonansach i syntonii (syn- tonizacja jest uregulowaniem radioodbiorników).

Stymulacyjne znaczenie kary umownej

15

Maj

Ostatecznie, przynajmniej dla potrzeb praktyki, kwestię przesądził Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie formułując zasadę prawną, że „zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody” . Bez

Ukochana istota na obrazie

12

Maj

Prawdopodobnie zrozumieliście, że chcę mówić o tym idealnym obrazie, którzy stworzycie, żeby pozyskać miłość upragnionego mężczyzny czy kobiety. Jak wiecie, wynik zależeć będzie od siły waszego pragnienia, od dokładności wyobrażonego obrazu i od waszej wytrwałości. Będzie także związany z podatnością na sugestię osoby zdobywanej.

Likwidacjia przedsiębiorstw niezdolnych do rozwoju

12

Maj

Program ten powinien być uzupełniony programem przekształceń własnościowych oraz świadomym wyborem kierunków zmian w struk-turze gospodarki narodowej. Strategia bardziej długofalowego rozwoju wymaga usta-lenia, jakie dziedziny gospodarki narodowej należy wspierać i jakie środki możliwe są do udzielenia tego

Na całe życie szczupła i sprężysta

12

Maj

Tak, możecie osiągnąć pożądaną wagę, bez narażania siebie na nudne wyliczanie codziennej porcji jedzenia. Punktem wyjścia jest sylwetka o harmonijnych proporcjach, którą wycięliście z ilustrowanego pisma i do której dosztukowaliście własną głowę. Idźcie jeszcze dalej. Przyglądajcie się tym potrawom, których nie możecie sobie odmówić.

Wasze szczęśliwe liczby

11

Maj

Liczby oddziałują na życie was wszystkich. Trzynastka może przynosić zarówno szczęście, jak i nieszczęście. Możliwe, że dla was jest całkiem obojętna. Przypomnijcie sobie jaki wpływ mogła mieć na wydarzenia waszego życia. Jej fale przyjmijcie, albo odrzućcie w zależności od tego czy one robią wam dobrze, czy też szkodzą.

Zakłócenia uczuciowe i negatywne zachowania

8

Maj

Jakie to uczuciowe zakłócenia podświadomości strofowały wasze kroki na drodze szczęścia? Konflikty uczuciowe najczęściej sięgają w wiek dziecięcy. Freud wprowadził metodę, która pozwala sprowadzić z powrotem do świadomości stłumione konflikty po to, żeby można było je zwalczyć.

Stężenie amitryptyliny w surowicy różnych chorych

7

Maj

Dla niektórych związków szczególnie istotnym procesem jest de- metylacja prowadząca do powstawania czynnych metabolitów, od których zależy działanie farmakologiczne. Imipramina dopiero po demetyla- cji do dezmetyloimipraminy działa przeciwdepresyjnie, podobnie jak amitryptylina po przemianie do nortryptyliny. Oba metabolity wprowadzono do lecznictwa.

Wywierają one szybsze działanie