Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Skuteczność działania instytucji państwowych

22

Maj

Na początku lat dziewięćdziesiątych ponownie podjęto poszukiwania optymalnego kojarzenia roli państwa z samoregulującym mechanizmem rynkowym. Uzasadnienia dla interwencjonizmu szuka się nie tylko w różnych słabościach samego mechanizmu rynkowego, ale także w zbyt egoistycznym postępowaniu prywatnych

Zdewaluowana waluta

22

Maj

Dewaluacja waluty krajowej jest korzystna dla eksporterów, a niekorzystna dla importerów. Eksporter może wówczas zadowolić się niższą ceną, jaką uzyskuje za sprzedane za granicą towary, po-nieważ za jednostkę pieniądza zagranicznego otrzymuje więcej niż przed dewaluacją jednostek pieniądza krajowego. Dewaluacja wzmacnia

Teoria kosztów komparatywnych

22

Maj

Z jednej strony zmniejszała się dynamika wzrostu popytu na surowce i produkty rolne, z drugiej zaś rosła dynamika popytu na przetworzone produkty przemysłowe. Te zmiany w strukturze popytu powodowały niekorzystne zmiany w rela-cjach cen na rynku światowym dla krajów słabiej rozwiniętych.

Naruszenie reguł przetargu publicznego

21

Maj

Zamówienia publiczne jako umowy wzajemne mogą wiązać się z niebezpieczeństwem wyzysku. Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia może to niebezpieczeństwo ograniczyć poprzez odniesienie do realnej rynkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Podobnie rzecz ma się w przypadku przestępstwa zmowy przetargowej z

WYKORZYSTYWANIE DEPONOWANIA ZŁOTA W SKRYTKACH BANKOWYCH W CELU PRANIA PIENIĘDZY

20

Maj

W prezentowanym przypadku dwaj szefowie central związkowych w Australii byli organizatorami handlu heroiną. Do procederu prania pieniędzy z działalności przestępczej wynajęli kilku kurierów. Osoby te za brudne pieniądze kupowały złote monety RPA (krugeranty) oraz sztaby złota o

Regresja w stanie hipnotycznym – dalszy opis

20

Maj

Stan hipnoidalny możemy uznawać za pierwszy etap. Można go przyrównać do tego, co przeżywa się podczas ćwiczenia relaksacyjnego. Stan lekkiego transu można rozpoznać z katalepsji oczu i kończyn. Katalepsja jest takim stanem, w którym odczucia zewnętrzne i zamierzone ruchy ulegają zawieszeniu.

Środki na odtworzenie zapasów i modernizację przestarzaiego aparatu produkcyjnego

20

Maj

Tak rozumianą komercjalizację należy traktować jako wstępną fazę prywatyzacji. Nie oznacza to bynajmniej, że wszystkie skomercjalizowane przedsiębiorstwa powinny być w przyszłości sprywatyzowane. Wiele przedsiębiorstw w transporcie kolejowym, energetyce, telekomunikacji, w przemyśle wydobywczym, w

Kontrakty z podwójnym źródłem zapłaty

19

Maj

Przepisy prawne mogą w poważny sposób komplikować lub całkowicie uniemożliwiać działania organów ścigania mające na celu udowodnienie pochodzenia majątku znajdującego się w posiadaniu organizacji przestępczej.

U Techniką stosowaną w trzeciej fazie procederu jest fałszowanie faktur importowych i

Tylko do widzenia

19

Maj

Jeżeli jest to możliwe, zostawcie partnerowi rozpoczęcie rozmowy. Jeżeli będzie mu to ciężko szło, to sami rozpocznijcie dyskusję na jakiś bezosobowy temat, na przykład pogody. Tym przełamiecie lody między wami.

Myśl jest siłą

18

Maj

Niedawno zapytano Jean-Paula Belmondo czy potrafi płakać na zamówienie. Odpowiedział, że potrafi o wiele więcej: „Mogę dać do zrozumienia widzom, że jestem bliski płaczu”.

Wy i czas część 3

18

Maj

A może napisalibyście tę książkę, którą przez tak długi czas nosicie w swojej głowie i sercu? Przystąpcie do jej pisania natychmiast, rzućcie na papier kilka zdań. Kiedy już rozpoczęliście, zapewniam was, że dzieło wasze dokończycie.

PRANIE PIENIĘDZY Z WYKORZYSTANIEM PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH I ICH TRANSAKCJI Z BANKAMI

18

Maj

El W przypadku tym wykorzystano dwie spółki handlowe A i B. Druga z nich powstała jedynie w celu tworzenia fikcyjnych dokumentów dla legalizowania przemycanego z zagranicy sprzętu komputerowego, który następnie był rozprowadzany przez spółkę A do 100 hurtowni na terenie całego kraju. Poza tym spółka otrzymywała fałszywe faktury na komputery oraz ich