Niewłaściwy tryb zapytania o ocenę — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Niewłaściwy tryb zapytania o ocenę

1

Lut

To już wstępnie sugeruje, iż być może wcale te standardy jakościowe nie są takimi standardami jakimi należałoby się spodziewać stosując ten tryb. Zdarza się również, że zamawiający określają, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny, mając zarazem problem w zaproszeniu do składania ofert co najmniej pięciu wykonawców. Zatem zamawiane usługi czy produkty powinny być typowe, gwarantujące możliwość porównania jedynego kryterium oceny ofert, jakim jest cena. Zgodnie ze wskazaniem Głównej Komisji Orzekającej „(…) zamawiający formułując zapytanie o cenę, powinien na tyle jednoznacznie i ściśle określić przedmiot zamówienia oraz warunki jego realizacji, aby jedynym elementem odpowiedzi oferentów była cena. Dlatego też przedmiotem zamówienia w trybie zapytania o cenę winny być wyroby gotowe, a standardy przedmiotu zamówienia powszechnie znane, określone już w czasie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (…)”. Można tutaj wskazać kilka przykładów zastosowania niewłaściwego trybu zapytania o cenę:

• w trakcie kontroli w 2011 r. w jednostce budżetowej poddano badaniu zakup fabrycznie nowych motocykli ze specjalistycznym wyposażeniem w trybie zapytania o cenę. W ocenie NIK nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zastosowanie tego trybu, ponieważ zakup ten nie był dostawą produktów powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. W wymaganym zestawie cech technicznoużytkowych motocykli, stanowiącym element SIWZ podano m.in., że miały one posiadać: moc silnika min. 140 KM, pojemność skokową 1.100-1.400 cm3, a ich prędkość maksymalna wynosić miała min. 180 km/h.

About The Author

admin

Leave a Reply