Niełatwa sytuacja w sektorze zamówień budowlanych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Niełatwa sytuacja w sektorze zamówień budowlanych

24

Mar

Z tego powodu w krajach zachodnioeuropejskich ukształtowała się praktyka nadawania analizowanym zamówieniom charakteru warunkowego. Mianowicie warunkiem uruchomienia drugiego etapu zamówienia w postaci realizacji robót budowlanych, uzasadniających – skądinąd – ponad 90% zysku transakcyjnego, może być nie tylko odbiór dokumentacji projektowej, lecz skierowanie jej – w drodze specjalnego oświadczenia zamawiającego – do realizacji. Po stronie wykonawcy zachodzi zatem niebezpieczeństwo utraty zamówienia, pomimo wykonania prac projektowych, jeśli ich rezultat nie zostanie uznany przez zamawiającego za podstawę realizacji robót budowlanych.

Niełatwą sytuację w sferze zamówień budowlanych zaostrzają ciągle zdarzające się błędy w dokumentacji projektowej. Rażące defekty dotyczą nie tylko wymagań technicznych, lecz także prostych w ocenie wymagań związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, a nawet zdrowiem ludzi. Braki w opisie rozwiązań techniczno-budowlanych (rysunki i opisy robocze), mnożące się niezgodności projektowanych dyspozycji z rzeczywistą sytuacją w terenie, zwłaszcza co do warunków posadowienia obiektu , a także rozmaite sprzeczności pomiędzy poszczególnymi składnikami dokumentacji – dopełniają negatywnego obrazu sytuacji. Na skutki uchybień popełnianych przez projektantów nakładają się jeszcze następstwa zaniedbań samych zamawiających, zwłaszcza z zakresu rozwiązań koncepcyjnych oraz założeń techniczno-ekonomicznych, współdziałania z projektantem w procesie opracowania dokumentacji, a przede wszystkim w zakresie rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbieranej od wykonawcy.

About The Author

admin

Leave a Reply