Największy w historii kapitalizmu kryzys gospodarczy

, ,

Największy w historii kapitalizmu kryzys gospodarczy

15

Lut

Integrację z Europejską Wspólnotą należy traktować jako instrument otwierający możliwości szerszej współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej, a nawet kulturalnej. Wspólnota, jak każdy instrument, może być wykorzystana w sposób dobry i zly. Może zapewnić nam w długim okresie znaczne korzyści, ale też w przypadku nieudolności naszych przedsiębiorstw, może także narazić nas na niemałe straty. To nie my będziemy decydować o wstąpieniu do Wspólnoty, ale od nas wszystkich zależy, czy zdołamy w ciągu najbliższej dekady dokonać tak głębokich zmian strukturalnych i instytucjonalnych, które sprostają wysokim wymaganiom i umożliwią osiągnięcie większych korzyści wynikających z pełnej integracji europejskiej.

Największy w historii kapitalizmu kryzys gospodarczy i towarzyszące mu masowe bez-robocie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych zachwiały powszechne przekona-nie o skuteczności rozwiązywania podstawowych problemów społeczno-gospodarczych wyłącznie za pomocą samoregulujących mechanizmów rynkowych. Podjęte zostały już wówczas poważne reformy systemowe, zmierzające do rozbudowania interwencyjnych funkcji państwa, uzupełniających lub wzmacniających funkcje rynku w tych dziedzi-nach. w których okazał się on szczególnie mato skuteczny. Reformowanie tego systemu nie było jednak posunięciem jednorazowym, lecz dość długotrwałym procesem histo-rycznym, rozpoczętym w latach trzydziestych i kontynuowanym po 11 wojnie świato-wej, aż po czasy obecne. W ten sposób dokonała się w gospodarce kapitalistycznej re-forma przełomowa, która otworzyła nowe możliwości rozwojowe krajom zachodnim i doprowadziła do znacznej porawy sytuacji materialnej tych społeczeństw .

About The Author

admin

Leave a Reply