Nadużywanie zaufania systemu bankowego

, ,

Nadużywanie zaufania systemu bankowego

9

Cze

Rozpoznanie jego symptomów przez pracowników bankowych może być realizowane prawie wyłącznie na pdstawie:

szczegółowej analizy przypadków wcześniej ujawnionych analizy zachowań, które miały miejsce poza granicami kraju ewentualnej wymiany informacji z organami ścigania.

Ostatnia ze wskazanych możliwości ciągle utrudniana jest względami proceduralnymi. Natomiast analiza przypadków ujawnionych w innych systemach finansowych może mieć jedynie walor ogólnopoznawczy, dotyczący możliwych modus operandi. Stąd największe znaczenie ma dla pracowników bankowych analiza przypadków ujawnionych okoliczności i sylwetek sprawców nadużywających zaufania polskiego systemu bankowego. Wielokrotnie bowiem różne grupy przestępcze w Polsce wykorzystują działalność tych samych instytucji, stosują te same mechanizmy, nawet wtedy, gdy dochodzi do ujawnienia i wykrycia poszczególnych przestępstw. Wymiana informacji między przestępcami często jednak przebiega sprawniej niż między podmiotami zainteresowanymi działaniami zapobiegawczymi oraz powołanymi do ścigania przestępstw. Analiza laka stwarza też najmniej trudności formalnych dotyczących udostępniania informacji przez organy ścigania. Otóż wykryte przypadki prania pieniędzy mogą być przedmiotem dodatkowych dociekań ze strony pracowników bankowych (np. w formie dodatkowych pytań kierowanych bezpośrednio do organu ścigania, który realizował daną sprawę karną).

About The Author

admin

Leave a Reply