Nadmierna ekspansja sektora rynkowego

Butelki zakrętki słoje dla przetwórstwa i pszczelarstwa , notariusz zabrze zabrze-notariusz.pl ,

Nadmierna ekspansja sektora rynkowego

13

Cze

Dlatego w pewnym okresie punkt ciężkości w elektoracie przesuwa się ponownie na korzyść sit społecznych reprezentujących orientację socjaldemokratyczną. Mechanizm tych zmian jest o wiele bardziej złożony i niemałą rolę mogą w nim odegrać zjawiska czysto przypadkowe lub też natury personalnej. Przesuwanie się punktu ciężkości w elektoracie trwa z reguły znacznie dłużej niż jedna kadencja wybranego parlamentu. Wobec dominującej roli czynników psychologicznych, bardzo subiektywnych, trudno tu ustalić jakąś ogólniejszą prawidłowość. Doświadczenia przejmowania i utraty władzy oraz ponownego jej odzyskiwania przez siły socjaldemokratyczne w wiellu krajach Europy Zachodniej skłaniają jednak do wniosku, że owe rozszerzanie i ponowne ograniczanie wydatków publicznych odgrywa w tych zmianach niemałą rolę. Nadmierna rozbudowa tych wydatków odbija się w pewnym okresie niekorzystnie na funkcjonowaniu sektora czysto rynkowego. W innym zaś nadmierna ekspansja sektora rynkowego prowadzi do zaniedbania interesów publicznych. W ten sposób konflikt interesów publicznych i prywatnych doprowadzony do pewnych skrajności znajduje swoje odbicie w wynikach wyborów do parlamentu, a przede wszystkim do samorządów terytorialnych.

Pluralizm polityczny i parlamentarna demokracja stwarzają w sumie najlepsze z możliwych warunki do ujawniania tych konfliktów i ich okresowego rozwiązywania na korzyść tych grup społecznych i orientacji politycznych, których interesy zostały na-ruszone w sposób drażniący opinię publiczną. Wytwarza się zatem niestabilna równo-waga do motywacji dla inicjatywy indywidualnej w sferze działalności gospodarczej i niezbędnej ochrony interesów publicznych, korygowane z pewnym opóźnieniem przez mechanizm wyborów demokratycznych.

About The Author

admin

Leave a Reply