Kontrakty z podwójnym źródłem zapłaty

organizer sklep online , autobuswynajem.pl , http://www.pigmentologia.pl/oferta/farby/gladz-polimerowa

Kontrakty z podwójnym źródłem zapłaty

19

Maj

Przepisy prawne mogą w poważny sposób komplikować lub całkowicie uniemożliwiać działania organów ścigania mające na celu udowodnienie pochodzenia majątku znajdującego się w posiadaniu organizacji przestępczej.

U Techniką stosowaną w trzeciej fazie procederu jest fałszowanie faktur importowych i eksportowych w transakcjach handlowych, także z wykorzystaniem obsługi ze strony banku. Może ona przybierać cztery postaci.

Kontrakty z podwójnym źródłem zapłaty (rys. 2). Technika ta sprowadza się do tego, że zawiera się umowę (kontrakt zagraniczny) zakupu towarów (surowców) formalnie na doskonałych warunkach (bardzo tani zakup), co przy odsprzedaży może dać zysk nawet do 100%. W rzeczywistości dostawca (sprzedający) otrzymuje zapłatę z dwóch źródeł. Pierwsza płatność na podstawie jednej faktury wystawionej na firmę kupującą wynosi nie więcej niż 50% rzeczywistej ceny towaru i jest dokonywana oficjalnie przez nabywcę. Druga płatność jest dokonywana najczęściej gotówką (rzadko przelewem) do kasy lub nieoficjalnie do rąk sprzedawcy. Oficjalny zysk nabywcy, realizowany przy sprzedaży zakupionego w ten sposób towaru, stanowi „wyprane” pieniądze. Ta technika jest wykorzystywana przy obrocie towarami o dużej wartości, np. sprzętem elektronicznym, paliwem, alkoholem, papierosami.

About The Author

admin

Leave a Reply