Klarowne określanie cech produktu — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Klarowne określanie cech produktu

13

Lut

W całym tym procesie trzeba uwzględniać nie tylko potrzeby, które zwykło się uważać za racjonalne, lecz także marzenia, emocje i chęć naśladownictwa. Ponieważ nowe preferencje konsumpcyjne ścierają się stale z tradycyjnymi nawykami, wskazane jest umiejętne komponowanie takich ofert, które harmonijnie łączą sprawdzone na rynku pakiety usługowe z elementami innowacji.

Klarowne określanie cech produktu jest warunkiem jego rynkowego wyróżniania (brcinding)’. Wyróżnianie produktu ma na celu kreowanie jego wizerunku, pozytywnie odbiegającego od substytutów oraz umożliwiającego łatwe przywołanie przez konsumenta identyfikowalnych cech produktu. Mogą one wiązać się bezpośrednio z produktem (np. morze, góry, dobra kuchnia) lub być bardziej nieuchwytne (np. niepowtarzalna atmosfera, urocze towarzystwo). Kanwą budowy „image” są już same nazwy imprez, jak „wczasy w siodle”, „wczasy językowe” czy „Night life holidays to Bangkok”. Nie mniej ważną rolę spełnia nazwa przedsiębiorstwa, informująca o przeznaczeniu jego oferty. Wystarczy przywołać wspomniane wcześniej „Twenty”, „Club 18-30”, „Lingwista” a także „Orbis”, „Young at Heart” i inne. Tworzenie „image” produktu i przedsiębiorstwa odbywa się nie tylko poprzez łatwo utrwalające się w pamięci nazwy obrazu, symbole czy karykatury, ale przede wszystkim poprzez nawarstwianie się pozytywnych doświadczeń i opinii konsumentów. Przekonanie o solidności wywiązywania się firmy z zaciągniętych zobowiązań przysparza jej stałej klienteli, stanowiącej ważny atut w rynkowej grze.

About The Author

admin

Leave a Reply