Ilościowa teoria pieniądza | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

http://oszczednie.com.pl , http://london-escorts24h.co.uk/blog/ ,

Ilościowa teoria pieniądza

9

Cze

Ta ilościowa teoria pieniądza występuje współcześnie pod nazwą monetarystycz- nej teorii pieniądza, bardzo popularnej wśród ekonomistów w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych . Stała się ona nawet w latach osiemdziesiątych podstawą polityki makroekonomicznej w wielu krajach.

Podana wyżej formuła ilościowa przedstawiana jest także w wersji zasobowej. Przybiera ona wówczas nieco zmodyfikowaną postać:

Bez względu na to, w jakiej wersji prezentowana jest formuła określająca ilość pieniądza potrzebną w obiegu: ilościowej czy zasobowej, w wersji tradycyjnej lub mone- tarystycznej, na ogół wszyscy jej zwolennicy kładą główny nacisk na bezpośredni związek między M i P w celu podkreślenia, że zmiany zasobu pieniądza M wpływają przede wszystkim lub jedynie na ceny P. Ta fundamentalna teza ma istotny wpływ zarówno na interpretację pojęcia inflacji, jak i metody jej zwalczania.

Ogólne idee zawarte w ilościowej formule są wykorzystywane w praktyce przez bank centralny, który w każdym kraju jest odpowiedzialny za regulację podaży pie-niądza.

Bank centralny regulujący podaż pieniądza nigdy nie zaczyna od zera. Przy określaniu ilości pieniądza wychodzi on najpierw z oceny istniejącego zasobu pieniądza znajdującego się w obiegu, tzn. w kasach prywatnych, w bankach, kasach kredytowo- -oszczędnościowych itp. Następnie bierze pod uwagę takie czynniki, jak:

– przewidywany przyrost wolumenu dochodu narodowego (w cenach stałych),

– przewidywany wzrost cen w danym roku,

– możliwość zwiększania lub zmniejszania szybkości krążenia pieniądza gotów-kowego.

About The Author

admin

Leave a Reply