Identyfikacja tożsamości — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Identyfikacja tożsamości

15

Sie

Wprowadzanie tego typu wyłączeń do wewnątrzban kowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy jest nawet w pewnym stopniu nadużyciem zarządzenie nr 16/92 nie określa żadnych grup podmiotów, których stosowanie bankowej procedury identyfikacyjnej nie dotyczy, ani nie upoważnia banków do tego. Merytorycznie, wyłączenie takie uznać można za poprawne, jednak bez stosownych zmian prawnych programy nie mogą zawierać tego typu rozwiązań. Poza tym stosowanie ich w obecnych warunkach prawnych może powodować z jednej strony nadużycia ze strony pracowników bankowych, z drugiej niepotrzebnie narażać ich na odpowiedzialność karną. Dopuszczalne natomiast są wyłączenia natury formalnej na przykład: odstąpienie od obowiązku sprawdzania tożsamości przy transakcjach gotówkowych w sytuacji, gdy wykonanie tej czynności jest niemożliwe, czyli przy wpłatach poza kasami dziennymi za pośrednictwem tresora nocnego.

Identyfikacja tożsamości może powodować również reakcje klienta. Jedną z nich może być odmowa przedłożenia dokumentu tożsamości. Zarządzenie nr 16/92 nie rozstrzyga, jak przebiegać ma w takich okolicznościach dalsza procedura identyfikacyjna dlatego programy zawierają dwa, zasadniczo odmienne rozwiązania:

odstąpienie od realizacji transakcji przekraczającej ustalony limit, zrealizowanie transakcji. W uzasadnieniu do drugiego z przedstawionych rozwiązań wskazuje się, że podstawą do przeprowadzenia transakcji jest umowa banku z klientem. Uznać należy to za stanowisko błędne umowa nie może uchylać prawa publicznego.

About The Author

admin

Leave a Reply