Gospodarka rynkowa musi ciągle zwiększać inwestycje

http://www.metalelokacyjne.pl , ,

Gospodarka rynkowa musi ciągle zwiększać inwestycje

12

Sie

I2 znów pomnożone przez współczynnik potencjalnej produkcyjności inwestycji 8 spo-wodują nowy przyrost zdolności produkcyjnych, które zostaną wykorzystane pod wa-runkiem, że wydatki inwestycyjne wzrosną z I2 do /3, a więc nastąpi przyrost inwestycji reprezentowany odcinkiem I0Oi3. Wówczas inwestycje zrównają się z oszczędnościami, ale już na wyższym poziomie dochodu narodowego K3 >Y2.

W ten sposób działa w modelu Domara mechanizm wzrostu inwestycji, dochodu narodowego oraz oszczędności przy stałych parametrach a oraz 5. Warunki przyjęte w punkcie wyjściowym, dotyczące pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz pełnego zatrudnienia siły roboczej, zostają spełnione. Rosnące proporcjonalnie do dochodu narodowego oszczędności zostaną wchłonięte przez odpowiadające im inwe-stycje i gospodarka przez cały czas rozwija się w stanie równowagi ogólnej.

Na tej podstawie Domar wyciąga ważny wniosek praktyczny, że gospodarka ryn-kowa musi ciągle zwiększać inwestycje, jeśli ma rosnąć dochód narodowy. Wraz z tym będzie rosło zatrudnienie i tylko w ten sposób można uniknąć bezrobocia. Ten warunek nie jest jednak spełniony, gdyż inwestycje w prywatnej gospodarce nie mogą rosnąć w nieskończoność. Dlatego w rzeczywistym świecie mamy do czynienia zarówno z niepełnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych, jak i niepełnym zatrudnieniem siły roboczej. Na podstawie tego typu analizy dynamicznej Domar potwierdzał słuszność argumentacji Keynesa, że wydatki na inwestycje prywatne powinny być wspierane i uzupełniane wydatkami rządowymi finansowanymi z budżetu państwa.

About The Author

admin

Leave a Reply