Główny cel działań równoczesnych w tworzeniu mechanizmu rynkowego

księgowość uproszczona , http://www.dsinstytut.pl/news/Angel_eliksir_mlodosci.html ,

Główny cel działań równoczesnych w tworzeniu mechanizmu rynkowego

10

Sie

Jeśli na jednym odcinku prowadzona jest restrykcyjna polityka pieniężna banków, zaś na innych odcinkach prowadzona jest miękka polityka fiskalna lub gdy budżet jest szczodiy, a banki są wymagające, wówczas trudno jest utrzymać dyscyplinę finansową w kraju i osiągnąć równowagę lynkową przy niskiej stopie inflacji. Nie uda się również hamowanie inflacji, jeśli w przedsiębiorstwach nie występują żadne ograniczenia w podnoszeniu płac.

Głównym celem działań równoczesnych w tworzeniu mechanizmu rynkowego jest możliwie szybkie odbudowanie równowagi rynkowej w skali globalnej i w poszcze-gólnych grupach towarowych, doprowadzenie do bariery efektywnego popytu i następ-nie stopniowe wyhamowanie inflacji przy równoczesnym postępującym procesie re-strukturyzacji gospodarki narodowej. Chodzi tu głównie o zmianę struktury własności na korzyść sektora prywatnego oraz stopniowe eliminowanie przedsiębiorstw niezdolnych do modernizacji aparatu produkcyjnego oraz samej produkcji i tym samym do efektywnego rozwoju.

Największą siłą gospodarki rynkowej jest to, że zmusza ona ludzi i firmy do walki o przetrwanie i rozwój. Reguły gospodarki rynkowej są bezwzględne, gdyż represjonują niekompetencję, eliminują słabych, a nieefektywnych doprowadzają do bankructwa, nagradzają zaś przedsiębiorczość i ciężką pracę. Skłaniają one producentów do efek-tywnej pracy i do wytwarzania dla innych ludzi, ale nie z pobudek altruistycznych, lecz z egoistycznego dążenia do osiągnięcia zysku. Te reguły konkurencyjnej walki o byt powodują, że gospodarka rynkowa nie gwarantuje wysokiego standardu życia wszyst-kim ludziom. Każdy musi się sam troszczyć o swój własny los. W tej zasadzie tkwią silne motywacje do postępu, ale także zagrożenia dla tych jednostek, które z rozlicznych powodów nie są w stanie włączyć się w nuit postępu. Stąd po II wojnie światowej pojawiły się tendencje do rozbudowy osłony socjalnej w sferze podziału dochodów na rzecz najbiedniejszej części społeczeństwa, z zachowaniem rynkowych reguł efekttywnościowych w sferze wytwarzania.

About The Author

admin

Leave a Reply