Funkcja pieniądza światowego | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Funkcja pieniądza światowego

14

Cze

Ta funkcja odgrywała ważną rolę, gdy w obiegu był pieniądz pełnowartościowy ze złota lub srebra jako prawdziwy skarb. Skłonność do tezauryzacji pieniądza papierowego zależy od stopnia stabilizacji jego siły nabywczej. Gdy pieniądz traci na wartości ludzie bardzo niechętnie tezauiyzują pieniądze. Oddają go do banku, jeśli stopa procentowa od depozytów terminowych skompensuje postępującą utratę wartości pieniądza w związku z dokonującym się wzrostem cen rynkowych. W przeciwnym przypadku tezauryzują go w złocie lub godnych zaufania walorach zagranicznych (dewizach).

Pieniądz może również pełnić funkcję pieniądza światowego poza granicami określonego kraju, ale jedynie pod warunkiem, że państwo prawnie gwarantuje jego wymienialność zewnętrzną po kursie ustalonym na głównych giełdach światowych.

W sumie możemy powiedzieć, że pieniądz papierowy jest pieniądzem symbo-licznym, czyli znakiem wartości. Jego faktyczna wartość równa się wartości kawałka zadrukowanego papieru. Jego symboliczna wartość wynika z faktu, że państwo nadało mu status prawnego środka płatniczego, obowiązującego w danym kraju. Jego siła nabywcza zależy jednak od poziomu cen towarów i usług. W okresach gwałtownego wzrostu cen i utraty wartości (siły nabywczej) pieniądza, co występuje z reguły w czasie wojny, ludzie nie darzą zaufaniem takiego pieniądza i chętniej posługują się silną walutą obcą lub pieniądzem pełnowartościowym bitym ze złota lub wręcz uciekają się do wymiany barterowej, czyli towar za towar.

About The Author

admin

Leave a Reply