Ekonomiści o orientacji liberalnej

, ,

Ekonomiści o orientacji liberalnej

4

Lut

Podkreśla się równocześnie, że ludność społeczeństw tradycyjnych musi porzucić fatalistyczny stosunek do życia, podjąć wysiiek zdobycia odpowiedniego wykształcenia i ryzyko prowadzenia różnego typu przedsiębiorstw. W każdym kraju należy znaleźć przewodni sektor, jak np. górnictwo, ropa naftowa lub rolnictwo, który będzie źródłem gromadzonych oszczędności, pozwalających na umożliwienie zainicjowania startu do przemysłowego rozwoju. Trzeba równocześnie w świadomości społecznej upowszechniać uznanie bardziej dla osiągnięć ekonomicznych niż dla odziedziczonych pozycji.

Ekonomiści o orientacji liberalnej kładą główny nacisk na samoczynne działanie mechanizmu rynkowego w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Uważają, że stop-niowo coraz większa część osiąganych zysków i gromadzonych oszczędności będzie in-westowana w różne dziedziny przemysłu przetwórczego i usług. Wraz z tym zmieniać się będą obyczaje społeczno-kulturowe, metody rządzenia i zarządzania, powstaną nowe instytucje ekonomiczne, co spowoduje, że w ciągu kilkudziesięciu lat, na wzór wysoko rozwiniętych krajów świata, kraje rozwijające się będą mogły osiągnąć wysoki stopień dojrzałości i wejść w fazę samostymulującego się wzrostu gospodarczego, limitowanego jedynie ograniczeniami rynkowymi i dostępnością surowców.

Inni podkreślają, że ta droga rozwoju ma szansę powodzenia jedynie w tych kra-jach, które dysponują poważnymi zasobami surowców cieszących się dużym popytem na tynkach międzynarodowych.

About The Author

admin

Leave a Reply