samokształt — Strona 20 z 24

, ,

samokształt

Stanowisko orzecznictwa

9

Mar

Nie jest natomiast możliwe pozostawienie wysokości kary do tzw. następczego ustalenia czy to przez strony, czy to przez osobę trzecią czy wreszcie przez sąd państwowy albo polubowny . Jeśli więc umowa nie określa wysokości kar, to klauzulę umowną o karach należy uznać za bezskuteczną.

-13. Jak była o tym mowa, w

Zjawisko cykliczności

9

Mar

W roku t5 spadające inwestycje osiągają poziom średniego zużycia kapitału, czyli Ib = U, i zasób kapitału już przestaje dalej rosnąć. Mimo zahamowania wzrostu ka-pitału, spadające inwestycje i tym samym zyski skłaniają przedsiębiorców do dalszego ograniczania działalności inwestycyjnej.

W roku t6 inwestycje spadły już

Powództwo o zmianę wysokości ceny

9

Mar

Zgodnie z zasadą nominalizmu (art. 3581 kc) wysokość należnej wykonawcy ceny (wynagro-dzenia) musi być stabilna, wyklucza się zatem możność jej podnoszenia, na niekorzyść interesu publicznego. Udzielając zamówienia długoterminowego, zwłaszcza większej wartości, zama-wiający powinien jednak z góry dopuścić stosowną

Special Drawing Rights (SDR)

8

Mar

Stany Zjednoczone próbowały zatrzymać odpływ dolarów i tym samym złota za granicę, domagając się od Europy Zachodniej szerszego otwarcia swojej gospodarki dla większej ilości amerykańskich towarów i redukcji barier importowych. Równocześnie domagano się zwiększonego udziału Europy w kosztach zbrojeniowych NATO. Miało to być swoistą rekompensatą za pomoc amerykańską okazaną w okresie

Dewaluacja waluty krajowej – skutki

7

Mar

Zmiana kursu walut zawsze działa na obie strony, tzn. na eksport i na import, a także na stan zadłużenia wyrażony w walucie krajowej. Stąd wynikają określone ob-ciążenia budżetu państwa związane ze spłatą kredytów i procentów. Podwyższenie podwartościowego kursu dolara oznacza dewaluację, czyli oficjalne

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia

7

Mar

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia stanowi w istocie udzielenie zamówienia dodatkowego poza wymaganiami ustawowymi. Nie ma zaś przeszkód w dopuszczeniu porozumienia ograniczającego przedmiotowy zakres zamówienia, na podstawie wnioskowania a fortiori z art. 145 ust. 1 Pzp, w granicach nim przewidzianych. W

Trening autogeniczny

6

Mar

Wszystko jedno, czy nazwiemy to sugestią, czy przeniesieniem czy też sztucznym snem, hipnoza ma różne techniki, które często ulegały zmianie.

Potęga kierowanej wyobraźni

6

Mar

Mam nadzieję, że to co dotychczas powiedziałem pozwoliło wam pogodzić się z samym sobą. Nie będziecie więcej czynić siebie odpowiedzialnym za poniesione w przeszłości porażki. Nie znaliście tylko drogi, którą należy postępować.

VAT

5

Mar

Zapłacony podatek w cenie produktu zostaje potrącony w każdej fazie produkcji i obrotu. W rezultacie każdy płaci podatek jedynie od wartości dodanej w swoim przedsiębiorstwie. Tylko konsument nie może potrącić podatku wliczonego w cenę nabywanego towaru. Płaci on cenę rynkową, która w podanym przypadku składa się z 4000 jednostek pieniężnych wartości dodanej oraz 880 łącznej sumy podatku VAT.

Naraz służcie tylko jednemu panu

5

Mar

Słusznie zapytujecie samych siebie: dlaczego nie dotarliście jeszcze do szczęścia? Dlatego nie dotarliście do pożądanego szczęścia, że w przeciwieństwie do tego, w co wierzyliście, nie dążyliście do tego. Może złożyliście to w ręce innych. Wybraliście zgiełk świata zewnętrznego, co przeszkodziło wam spojrzeć prosto w oczy samym sobie. Przeklinaliście swój los. Głosiliście to rozczarowujące zdanie: „Co za korzyść z tego?”

Muzyka i jej dobroczynne działania

4

Mar

W Stanach Zjednoczonych i Japonii muzykę wykorzystuje się dla zwiększenia wydajności pracy pracowników biurowych. Łagodzi ona monotonię ich pracy i usuwa wynikające z niej zmęczenie. Muzyka rozlegająca się supermarketach zwiększa sprzedaż.

Lecznicza siła pozytywnej myśli – kontynuacja

4

Mar

Jak zawsze najlepszą chwilą jest moment przed zaśnięciem. Jeżeli nie będziecie nadal przetrzymywać w podświadomości negatywnych myśli, to wasz organizm zacznie ponownie działać harmonicznie.