Archiwa: samokształt — Strona 10 z 24 — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

samokształt

Potęga wahadła

15

Maj

Jak mówi Biblia, Mojżesz wycisnął wodę ze skały, uderzając w nią laską. Począwszy od XVII wieku, przy poszukiwaniach złota, magicy zaczęli przedkładać wahadło ponad laskę, ze względu na jego łatwiejszą obsługę. W XX wieku naukowcy badali radiestezję i mówili o promieniowaniach, rezonansach i syntonii (syn- tonizacja jest uregulowaniem radioodbiorników).

Stymulacyjne znaczenie kary umownej

15

Maj

Ostatecznie, przynajmniej dla potrzeb praktyki, kwestię przesądził Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie formułując zasadę prawną, że „zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody” . Bez

Formuła art. 483 § 1 k.c

15

Maj

Jedyny wniosek jaki z tego wynika to jednak ten tylko, że w aktualnym stanie prawnym ewentualne zastrzeżenie kar umownych ustawodawca pozostawił zamawiającemu i wykonawcom, ale wprowadzanie klauzul o karach umownych do umów zawieranych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oczywiście w dalszym ciągu

Ukochana istota na obrazie

12

Maj

Prawdopodobnie zrozumieliście, że chcę mówić o tym idealnym obrazie, którzy stworzycie, żeby pozyskać miłość upragnionego mężczyzny czy kobiety. Jak wiecie, wynik zależeć będzie od siły waszego pragnienia, od dokładności wyobrażonego obrazu i od waszej wytrwałości. Będzie także związany z podatnością na sugestię osoby zdobywanej.

Likwidacjia przedsiębiorstw niezdolnych do rozwoju

12

Maj

Program ten powinien być uzupełniony programem przekształceń własnościowych oraz świadomym wyborem kierunków zmian w struk-turze gospodarki narodowej. Strategia bardziej długofalowego rozwoju wymaga usta-lenia, jakie dziedziny gospodarki narodowej należy wspierać i jakie środki możliwe są do udzielenia tego

Na całe życie szczupła i sprężysta

12

Maj

Tak, możecie osiągnąć pożądaną wagę, bez narażania siebie na nudne wyliczanie codziennej porcji jedzenia. Punktem wyjścia jest sylwetka o harmonijnych proporcjach, którą wycięliście z ilustrowanego pisma i do której dosztukowaliście własną głowę. Idźcie jeszcze dalej. Przyglądajcie się tym potrawom, których nie możecie sobie odmówić.

Wasze szczęśliwe liczby

11

Maj

Liczby oddziałują na życie was wszystkich. Trzynastka może przynosić zarówno szczęście, jak i nieszczęście. Możliwe, że dla was jest całkiem obojętna. Przypomnijcie sobie jaki wpływ mogła mieć na wydarzenia waszego życia. Jej fale przyjmijcie, albo odrzućcie w zależności od tego czy one robią wam dobrze, czy też szkodzą.

Zakłócenia uczuciowe i negatywne zachowania

8

Maj

Jakie to uczuciowe zakłócenia podświadomości strofowały wasze kroki na drodze szczęścia? Konflikty uczuciowe najczęściej sięgają w wiek dziecięcy. Freud wprowadził metodę, która pozwala sprowadzić z powrotem do świadomości stłumione konflikty po to, żeby można było je zwalczyć.

Zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku

8

Maj

Po drugie, zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku (nazwa i adres banku oraz numer rachunku) oraz banku, w którym podmiot posiada rachunek bieżący (podstawowy), o posiadaniu

Stężenie amitryptyliny w surowicy różnych chorych

7

Maj

Dla niektórych związków szczególnie istotnym procesem jest de- metylacja prowadząca do powstawania czynnych metabolitów, od których zależy działanie farmakologiczne. Imipramina dopiero po demetyla- cji do dezmetyloimipraminy działa przeciwdepresyjnie, podobnie jak amitryptylina po przemianie do nortryptyliny. Oba metabolity wprowadzono do lecznictwa.

Wywierają one szybsze działanie

Wiara porusza góry

6

Maj

Tak jest, wiara porusza góry, podczas gdy uprzednio załamalibyście się z powodu wątpliwości i niepewności. Prawda, słyszeliście już o Aladynie i o jego cudownej lampie?

Potęga wahadła – rozwinięcie

5

Maj

Porozumienie duchowe może być następujące.

Odpowiedź pozytywna: – wahadło pozostające w spokoju nabiera rozmachu lub zaczyna kręcić się zgodnie z wybraną umową – skłonione do ruchu kołowego, kontynuuje ruch rozpoczęty przez osobę obsługującą wahadło.