Broker ubezpieczeniowy - Warszawa

, ,

Jak pracuje broker ubezpieczeniowy?

4

Cze

Na rynku ubezpieczeniowym podobnie jak na rynku finansowym można korzystać z usług specjalistów, którzy są w stanie zapewnić fachowe doradztwo w zakresie pozyskiwania dopasowanych produktów. Na rynku ubezpieczeniowym pracownikiem, który zapewnia fachowe doradztwo jest broker ubezpieczeniowy, który nazywany bywa również agentem ubezpieczeniowym. Brokerzy są osobami fizycznymi lub prawnymi, którzy działają na podstawie pozwoleń. Takie pozwolenia udzielane są na polskim rynku przez KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. Pozwolenie jest udzielane na świadczenie usług dotyczących działalności brokerskiej. Przepisy prawne dotyczące świadczenia takich usług na terenie Polski są ustalone w ramach ustawy, która dotyczy pośrednictwa ubezpieczeniowego. Brak posiadania takiego pozwolenia nie pozwala na wykonywanie usług brokerskich a wykonywanie takich usług bez pozwolenia może być nawet karalna. Jednocześnie z punktu widzenia klientów informacje o tym, czy broker posiada odpowiednie uprawnienia można uzyskać za pośrednictwem specjalnego rejestru, który obejmuje brokerów ubezpieczeniowych. Natomiast z punktu widzenia samych brokerów niezbędne jest pamiętanie, że wszystkie informacje o osobach, które pracują w ramach świadczonych usług brokerskich również muszą być wpisane do takiego rejestru.

Skuteczny broker ubezpieczeniowy

Na rynku działa wielu brokerów ubezpieczeniowych, którzy mają odpowiednie uprawnienia do realizowania swoich usług na terenie kraju. Jednocześnie z punktu widzenia klientów istotne jest również by dany broker ubezpieczeniowy nie tylko zapewniał fachowe usługi, ale również usługi, które pozwalają na dopasowanie najlepszych produktów ubezpieczeniowych z punktu widzenia potrzeb danego klienta. W tym względzie potrzeby klientów są indywidualne i wymagają dopasowania takich ubezpieczeń, które są korzystne pod kątem finansowym, ale również pozwalają na zapewnienie również właściwej ochron ubezpieczeniowej. Z tego powodu równie ważne jest by broker ubezpieczeniowy posiadał również odpowiednie doświadczenie na rynku, co znów przekładać się może na możliwość odpowiedniego doradztwa w zakresie dospawania produktów ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych a jednocześnie dla firm. W zakresie realizowanej działalności przez brokerów ubezpieczeniowych, którzy są niezależnymi pośrednikami ubezpieczeniowymi istotne jest również, że mają oni obowiązek również zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od klientów.

broker ubezpieczeniowyh3> Na rynku ubezpieczeniowym można również wyróżnić różne rodzaje brokerów ubezpieczeniowych. Z jednej strony są to brokerzy, który zawierają poszczególne umowy ubezpieczenia w umieniu ubezpieczającego. Z drugiej strony mogą oni również wykonywać usługi w ramach zawierania oraz wykonywania umów reasekuracyjnych. Jednocześnie działalność brokerów może być realizowana w formie pośrednictwa, gdzie realizowane są na rzecz klientów czynności faktyczne. Z drugiej strony brokerzy mogą również działać jako pełnomocnicy, którzy znów działają na rzecz klientów na podstawie oświadczeń woli, które są wystawiane przez zleceniodawców. Bardzo ważne jest by broker ubezpieczeniowy, który jest wybierany był również dobrze oceniany przez innych klientów. W ten sposób można liczyć na znacznie bardziej profesjonalne a często również kompleksowe usługi realizowane na poszczególnych rynkach. Dotyczyć to może zarówno rynku świadczenia usług brokerskich na rzecz różnej wielkości czy działających w różnych branżach firm a także na rzecz klientów indywidualnych.

About The Author

admin

Leave a Reply