Błędy projektowe — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Błędy projektowe

23

Cze

Następstwem błędów projektowych jest zazwyczaj udzielenie zamówienia dodatkowego z wolnej ręki, za którego dopuszczalność (art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp) odpowiada pod rygorem sankcji dyscyplinarnej kierownik lub inny urzędnik zamawiającego, a nie projektant. Interwencyjnego zamówienia dodatkowego można bowiem udzielić tylko w sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, podczas gdy rzetelny odbiór prac projektowych od wykonawcy służy właśnie wykryciu usterek. Z drugiej strony jednak profesjonalny odbiór prac projektowych uzasadnia w razie konieczności udzielenie zamówienia dodatkowego, którego potrzeby nie dało się wcześniej przewidzieć.

Twórcze prace projektowe nadal zbyt często zamawia się w trybie przetargowym, niekiedy negocjacyjno-przetargowym, z pominięciem konkursu. Naraża to zamawiającego nie tylko na trudności proceduralne, lecz odbywa się także ze szkodą dla innowacyjności oraz innych walorów projektowanych rozwiązań.Tradycyjnie konkurs na koncepcję architektoniczną lub urbanistyczną stwarza zamawiającemu dogodną pozycję przy poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań, w rozsądnym czasie, z zachowaniem stosunkowo niskich kosztów. Rywalizacja konkursowa w naturalny sposób pobudza pomysłowość, wymusza optymalizację projekto-wanych rozwiązań, a także racjonalizację nakładów na planowaną inwestycję, zapewniając wybór najlepszej koncepcji, a w dalszej perspektywie rozwiniętego projektu, przystającego do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zwalnia zamawiającego od trudności koncepcyjnych i innych niedogodności biurokratycznych. Alternatywna procedura przetargowa wymaga zaś gruntownego przygotowania, zwłaszcza co do opisu przedmiotu zamówienia, umożliwiającego sporządzenia porównywalnych ofert. Z punktu widzenia efektywnego zagospodarowania środków europejskich konkurs to idealna procedura do zapewnienia projektu rewitalizacji zaniedbanych obiektów lub terenów, uporządkowania zabudowy, założenia parku, czy wzniesienia oryginalnego gmachu użyteczności publicznej.

About The Author

admin

Leave a Reply